Aktuality

Ateroskleróza u pacienta s diabetes mellitus

Ateroskleróza u pacienta s diabetes mellitus

Ateroskleróza alebo tzv. upchávanie ciev je dlhodobý proces, pri ktorom sa, zjednodušene povedané, ukladajú tuky do cievnej steny, čo spôsobuje postupne zužovanie priesvitu a vedie to k zhoršenému prietoku krvi za miestom poškodenia. Následne dochádza k nedostatočnému zásobeniu cieľového orgánu arteriálnou krvou, tkanivo za uzáverom trpí nedostatkom živín a kyslíka. Toto ochorenie prebieha dlhší čas bez obtiaží a často sa prejavuje až po 50 roku života.

Čítať viac
Moderné liečebné postupy v diabetológii

Moderné liečebné postupy v diabetológii

Celý profesionálny život zasvätila cukrovke a liečbe pacientov s diabetom. Počas svojej pracovnej kariéry sa stretla s mnohými pacientami, tými, ktorí sa rozhodli radikálne zmeniť svoj životný štýl, návyky a dostať tak svoju chorobu pod kontrolu, ale aj s takými, ktorí návštevu diabetológa berú ako rutinu bez spolupráce a ponechávajú tak kompenzáciu cukrovky len na lekárovi. MUDr. Oľga Polková pracuje na diabetologickej ambulancii v Martine.

Čítať viac
Cesta k dosiahnutiu poklesu hmotnosti u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Cesta k dosiahnutiu poklesu hmotnosti u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Obézny diabetik často počúva od svojho lekára ako aj od svojich najbližších, aby so sebou niečo robil, aby zmenil stravu a aby sa viac pohyboval. Obézny pacient to vníma ako neustálu traumatizáciu a zásah do osobnej zóny. Najhoršou radou je nevyžiadaná rada, preto je rozhodujúce osobné rozhodnutie o zmene.

Čítať viac
Komplikácie u pacienta s diabetes mellitus

Komplikácie u pacienta s diabetes mellitus

Cukrovka (Diabetes mellitus) je chronické nevyliečiteľné ochorenie. Má vážne akútne a chronické komplikácie, ktoré zvyšujú chorobnosť a úmrtnosť a zhoršujú kvalitu života pacientov s cukrovkou. Aby sme predchádzali vzniku komplikácií cukrovky, je potrebná včasná a dôsledná liečba cukrovky.

Čítať viac
Jednoduché podávanie pomocou predplneného pera – battle

Jednoduché podávanie pomocou predplneného pera – battle

V posledných rokoch zaznamenáva diabetológia značné napredovanie, a to predovšetkým v oblasti moderných biomedicínskych technológií. Ich primárnym cieľom je, pokiaľ možno, čo najvernejšie napodobniť podávanie inzulínu prirodzeným fyziologickým podmienkam. Rýchlosť životného tempa sa zvyšuje, a preto je potrebné mu prispôsobiť aj inovácie v oblasti zdravotníckych pomôcok. V tomto smere sa veda značne pohla a na trhu je viacero pomôcok, ktoré pacientom uľahčujú život s diabetom.

Čítať viac
Metabolické účinky hormónu glukagón-like peptid 1

Metabolické účinky hormónu glukagón-like peptid 1

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) významne zvyšuje chorobnosť, úmrtnosť a zhoršuje kvalitu života pacientov1. Preto sa liečbe cukrovky venuje veľká pozornosť, o čom svedčia nové skupiny liečiv, ktoré za posledných dvadsať rokov postupne rozšírili možnosti liečby DM2.

Čítať viac
Chráni zvýšená hladina vitamínu D pred ochorením Covid-19?

Chráni zvýšená hladina vitamínu D pred ochorením Covid-19?

Viaceré štúdie ukázali asociáciu medzi zníženej koncentrácie 25-hydroxy-vitamínu D (25(OH)-D) a závažnosťou ochorenia Covid-19. Cieľom citovanej štúdie bolo identifikovať faktory, ktoré vyvolali náhly nárast nových prípadov Covid-19, ktorý sa vyskytol vo väčšine európskych krajín na jeseň 2020. Dátumy nárastu boli stanovené na základe počtu nových denných prípadov v 18 európskych krajinách so zemepisnou šírkou od 39° do 62° hlásených počas mesiacov september a október 2020.

Čítať viac
Pneumónia diabetikov: Ako sa chrániť?

Pneumónia diabetikov: Ako sa chrániť?

Cukrovka je jedným z faktorov spôsobujúcich náchylnosť k infekčným ochoreniam. Znížená obranyschopnosť a hyperglykemické prostredie organizmu diabetika znamená aj väčšie riziká v súvislosti s respiračnými ochoreniami.

Čítať viac
Manažment pacienta na diabetologickej ambulancii v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Manažment pacienta na diabetologickej ambulancii v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Milí diabetici, v úvode sa chcem poďakovať, že som dostala vo vašom časopise priestor prihovoriť sa vám z pozície diabetologickej sestry, pracujúcej na ambulancii. Táto doba pandémie nás zdravotníkov, ale i vás pacientov dostala do pozície, kedy musíme urýchlene reagovať na zmeny, ktoré k nám prichádzajú vo forme nariadení, usmernení a odporúčaní vlády a hlavného hygienika Slovenskej republiky. Chcem vás ubezpečiť, že robíme všetko preto, aby sme našu prácu zorganizovali tak, aby sme ochránili vás i nás pred možným šírením choroby.

Čítať viac