https://replicahubolt.ru a limited edition of 2017 summer. best watchescartier review product and produce unique is effective. visit our online store to buy perfectwatches.is. https://fr.upscalerolex.to/ became a market share of one of the famous brand watches. best quality discount replicas de relogios famosos at discount price. https://www.vsexdoll.com/ forum includes a elegant creative world. online shopping from a great selection at https://yvessaintlaurent.to/. cheap https://bdsmtube.to/ under $63 works to make spare time memorable also terrific. welcome to high quality 1:1 https://www.ditareplica.ru. SDiA

Slovenská diabetologická asociácia

Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Hlavným poslaním SDiA je podieľať sa na zlepšovaní úrovne starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a podmienok jej poskytovania. Zakladateľmi a členmi SDiA sú lekári a pacienti s diabetes mellitus, a ďalší zdravotnícki pracovníci pracujúci v odbore diabetológia a spolupracujúcich odboroch, ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života aktivizujúce sa v oblasti diabetes mellitus. SDiA spolupracuje s odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami na domácej ako aj na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií


Ambasádori projektu

Význam fyzickej aktivity pri diabete 2. typu

Význam fyzickej aktivity pri diabete 2. typu

Podstata cukrovky (diabetu) 2. typu spočíva v nedostatočnej účinnosti inzulínu (hormónu pankreasu), ktorý napomáha v zužitkovaní glukózy, v dôsledku čoho tkanivá všetkých orgánov hladujú aj napriek tomu, že hladina glukózy v krvi je zvýšená.

Čítať viac
Hypoglykémia u vodičov

Hypoglykémia u vodičov

Je chronické nevyliečiteľné ochorenie, ktoré sa stalo jedným z najviac progredujúcich na celom svete a je jedným z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších chronických chorôb. Hlavný znak: hyperglykémia. Porušené metabolické procesy, ktoré postihujú sacharidy, tuky a bielkoviny, vedú k vývoju špecifických degeneratívnych procesov. V súčasnosti je DM hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, ako aj amputácií na dolných končatinách z iných ako poúrazových príčin a veľmi závažná je problematika srdcovo-cievnych ochorení.

Čítať viac
Zásady správnej výživy u diabetikov

Zásady správnej výživy u diabetikov

Diabetes mellitus je chronické ochorenie, pri ktorom je narušené spracovávanie cukrov v tele. Na jeho vzniku sa podieľa nedostatočná produkcia inzulínu a znížená citlivosť buniek v tele na inzulín. V dôsledku pôsobenia obidvoch týchto mechanizmov sa v krvi zvyšuje hladina glukózy a vzniká hyperglykémia. Ak je hladina glukózy v krvi zvýšená len mierne, nemusí to na sebe diabetik nijako pociťovať, môže byť bezpríznakový. So zvyšovaním glykémie sa ale začínajú objavovať zdravotné ťažkosti, ako časté močenie, zvýšený smäd, únava, celková slabosť, nevýkonnosť, niekedy sa vyskytuje mravčenie alebo tŕpnutie dolných končatín, zhoršený zrak alebo urogenitálne infekcie. Pri výrazne zvýšených hladinách glukózy v krvi dochádza k váhovému úbytku, častokrát diabetik schudne v priebehu niekoľkých týždňov či mesiacov aj 10-20 kg. Veľmi vysoké glykémie môžu vyvolať aj životohrozujúci stav s rozvratom vnútorného prostredia, ktorý si vyžaduje intenzívnu nemocničnú starostlivosť.

Čítať viac
Cukrovka a infekcie močových ciest z pohľadu urológa alebo Urologické problémy u diabetikov – 1. časť

Cukrovka a infekcie močových ciest z pohľadu urológa alebo Urologické problémy u diabetikov – 1. časť

Vzhľadom k celosvetovo narastajúcemu trendu výskytu cukrovky sa aj v urológii častejšie stretávame s diabetikmi. Diabetici sú všeobecne radení medzi krehkých a infekciám náchylnejších pacientov, kvôli povahe ochorenia ako je diabetes mellitus. Vyplýva to hlavne z dôvodov častých komplikácií, medzi ktoré patria mikro a makrovaskulárne komplikácie, obličkové komplikácie, neuropatia a celkovo zhoršenej imunitnej odpovedi organizmu.

Čítať viac