Cukrovka a infekcie močových ciest z pohľadu urológa alebo Urologické problémy u diabetikov – 1. časť

Vzhľadom k celosvetovo narastajúcemu trendu výskytu cukrovky sa aj v urológii častejšie stretávame s diabetikmi. Diabetici sú všeobecne radení medzi krehkých a infekciám náchylnejších pacientov, kvôli povahe ochorenia ako je diabetes mellitus. Vyplýva to hlavne z dôvodov častých komplikácií, medzi ktoré patria mikro a makrovaskulárne komplikácie, obličkové komplikácie, neuropatia a celkovo zhoršenej imunitnej odpovedi organizmu.

Tieto závažné komplikácie postihujú aj močové cesty, kde spôsobujú pomalšie vylučovanie moču, stagnáciu moču na rôznych úrovniach močových ciest a postihnutie nervov, ktoré vedie k zhoršenému močeniu, zníženiu citlivosti na náplň mechúra, neúplnému vyprázdneniu mechúra až ku kompletnému zastaveniu močenia. K tomu sa navyše pridáva vyššia predispozícia k tvorbe infekcií, predovšetkým u zle kompenzovaných diabetikov s hyperglykémiami. Glukóza v krvi podporuje rast a rozmnožovanie baktérií, ktoré sa najčastejšie prenesú z konečníka alebo u žien aj z pošvy do močového mechúra a spôsobia zápal. Medzi patogény spôsobujúce zápaly močových ciest u diabetikov sa vzhľadom k častejšiemu pomnoženiu radia aj kvasinky.

Zápalové problémy močových ciest môžeme rozdeliť do troch skupín: asymptomatická bakteriúria, akútny (chronický) zápal močového mechúra a akútny (chronický) zápal obličky.

Pomerne často sa hlavne u žien vyššieho veku preukáže z kultivačného vyšetrenia baktéria v moči. Pokiaľ bola zistená náhodne a nespôsobuje žiadne problémy, tak sa tento prípad nelieči. Môžeme odporučiť doplnkové preparáty na rastlinnej báze, medzi ktoré patria brusnice, praslička, kapucínka väčšia alebo probiotiká. Existujú výnimky, kedy v rámci predoperačnej prípravy na určité druhy operácií srdca, ortopedické alebo urologické výkony, musí byť tento nález adekvátne zaliečený antibiotikami podľa citlivosti minimálne na 5 dní.

Druhou a najčastejšou skupinou je akútny zápal močového mechúra - cystitída. Vrchol výskytu dosahujú u žien v dvoch rôznych obdobiach, a to na začiatku pohlavného života a po menopauze. U mladých mužov sú relatívne raritné a častokrát spojené so sexuálne prenosnými chorobami. U starších mužov sú väčšinou komplikáciou zväčšenej prostaty. Akútny zápal sa u oboch pohlaví prejaví pálením, rezaním pri močení, nútením na močenie a častým močením po kvapkách. Môže sa pridať krv v moči a bolesti v podbrušku. Diagnostika spočíva vo vyšetrení moču, sprievodných symptómoch a doplnenie ultrazvuku k vylúčeniu postihnutia horných močových ciest. Liečba je antibiotická, najčastejšie na 3-5 dní podľa závažnosti symptómov, pri bolestiach doplňujeme analgetiká. Komplikáciou tejto diagnózy sú zápaly obličky a u mužov zápaly semenníkov a nadsemenníkov. Pokiaľ sa cystitída nelieči, môže prejsť do chronickej fázy trvajúcej i niekoľko mesiacov.

Tretím najzávažnejším problémom je zápal obličiek - pyelonefritída. Je to infekcia, ktorá vzniká pri zanedbaní zápalu močového mechúra alebo sa sem môže dostať krvou z iného miesta, kde už infekcia prebieha. Má rýchly a horší priebeh, vyznačuje sa rovnakými symptómami ako cystitída, no navyše sa pridávajú zvýšené teploty, bolesti v bedrách, pocit na zvracanie, zvracanie, celková únava, malátnosť. V ľahšom prípade liečime pacienta ambulantne, podaním antibiotík a prísnym režimom doma v posteli. V prípade prechodu do chronicity môže viesť až k strate funkcie danej obličky.

Komplikáciami zápalu obličiek sú abscesy obličky (dutiny vyplnené hnisom), ktoré pri väčších veľkostiach musia byť riešené urológom chirurgickou drenážou. U diabetikov sa môže rozvinúť v tzv. emfyzematóznu pyelonefritídu, kedy baktérie využívajú cukor ako zdroj energie a premieňajú ho zároveň na oxid uhličitý, ktorý vytvorí pre ňu typický plyn v odvodnom systéme obličky. Pri neskorom zachytení a začatí liečby môže vyústiť až v chirurgické odstránenie celej obličky, v horšom prípade aj smrti pacienta. Lieči sa vždy za hospitalizácie pri prísnej monitorácii vitálnych funkcií pacienta, je nutná žilová hydratácia, zavedenie močového katétru a antibiotická liečba.

Kedy by sa mal diabetik dostaviť na špecializované urologické pracovisko? V prípade celkového zhoršenia stavu pri vyššie uvedených symptómoch pyelonefritídy, tzn. zvýšené teploty, bolesti v bedrách, nízkom arteriálnom tlaku, zvracaní. Potom pri prítomnosti obličkových kameňov v minulosti alebo po prekonaní obličkovej koliky kvôli odchádzajúcemu močovému kameňu. Ďalej v prípade opakujúcej sa a častej infekcie močových ciest k doplneniu špecifických vyšetrení k určeniu príčiny daného problému alebo pokiaľ sa vyskytla krv v moči hlavne u starších pacientov. Nekomplikované zápaly močového mechúra sú vždy veľmi dobre podchytené a liečené praktickými lekármi.

Pre diabetikov je preto aj z urologického hľadiska nutná prísna kontrola glykémie, aby nedošlo k rozvinutiu komplikácií a zhoršeniu priebehu infekcií. To sa zabezpečí vyváženou stravou, pitným režimom, pravidelným močením a vhodne zvolenou liečbou cukrovky. Pokiaľ sa u Vás prejavia príznaky infekcie močových ciest je nutné vždy včas vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

MUDr. Nicolette Zavillová
Karlovarská krajská nemocnica a.s.
Urologické oddelenie

 

 


Autor: MUDr. Nicolette Zavillová, Karlovarská krajská nemocnica a.s. Urologické oddelenie


« Späť