Aktuality

Na čo slúži v tele GLP-1 hormón

Na čo slúži v tele GLP-1 hormón

GLP-1 (glucagon-like peptid) a GIP (glukózo-dependentný inzulinotropný polypeptid) sú hlavnými peptidmi zodpovednými za potravou stimulovanú sekréciu inzulínu. Oba patria do skupiny glukagónových hormónov. GLP-1 je peptidový hormón dlhý 31 aminokyselín pochádzajúci z tkanivovo špecifického postranslačného spracovania peptidu proglukagónu. Je produkovaný v endokrinných L-bunkách tenkého a hrubého čreva a určitými neurónmi v jadre solitárneho traktu v mozgovom kmeni v rámci odozvy na perorálne prijatie potravy.

Čítať viac
Ako funguje GLP 1 RA na srdcovocievny systém

Ako funguje GLP 1 RA na srdcovocievny systém

Vplyv GLP 1 RA na cievy – ateroskleróza, zápal Vplyv GLP 1 RA na srdce a mozog Vplyv GLP 1 RA na obličky

Čítať viac
Kardiovaskulárne riziko u pacienta s diabetes mellitus

Kardiovaskulárne riziko u pacienta s diabetes mellitus

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtí diabetikov. Koncepcia kardiovaskulárneho rizika, teda pravdepodobnosti výskytu infarktu myokardu alebo jeho ekvivalentov a mozgovej príhody predstavuje dve skupiny pacientov. Jednou skupinou sú pacienti bez klinických prejavov aterosklerózy, tzv. „primárna prevencia“ a vysoko rizikových pacientov s prekonaným a rozvinutým kardiovaskulárnym ochorením tzv. "sekundárna prevencia“. Diabetici sú však výnimočnou skupinou pacientov, keďže sa preukázalo, že riziko rozvoja kardiovaskulárnych príhod u diabetikov bez predchádzajúceho kardiovaskulárneho ochorenia je podobné ako u nediabetika s prekonaným infarktom myokardu.

Čítať viac
Terapia pacienta s cukrovkou 2. typu. I. časť - agonisty GLP-1 receptorov

Terapia pacienta s cukrovkou 2. typu. I. časť - agonisty GLP-1 receptorov

Diabetes mellitus 2. typu je veľmi časté a závažné ochorenie, ktoré vedie k postupnému poškodeniu prakticky všetkých tkanív a orgánových systémov ľudského organizmu. Na Slovensku je s týmto ochorením registrovaných viac ako 300 000 pacientov. Ochorenie vedie k poškodeniu očí, nervstva aj obličiek. Najzávažnejším dôsledkom ochorenia je však urýchlený rozvoj aterosklerózy a s ňou súvisiace srdcovocievne ochorenia, ako infarkt myokardu, angina pectoris, cievna mozgová príhoda, srdcové zlyhávanie, ktoré sú u pacientov s diabetes mellitus 2. typu častejšie a horšia je aj ich prognóza, čo sa týka úmrtnosti.

Čítať viac
Tri v jednom, GLP-1 a ich vplyv na hmotnosť

Tri v jednom, GLP-1 a ich vplyv na hmotnosť

Obezita je jedným z najväčších problémov súčasného zdravotníctva. Je spojená s mnohými ochoreniami. 80-90 % pacientov s diabetes mellitus 2. typu má nadváhu alebo obezitu, ktorá sa ale vyskytuje aj u pacientov s DM 1. Riziko vzniku diabetu u obéznych ľudí je 19,5x vyššie. Obezita je bránou k diabetu. S vysokým stupňom obezity u detí stúpa u nich výskyt diabetes mellitus 2. typu. Deti, ktoré dostanú diabetes v mladom veku zomrú na jeho komplikácie skôr ako ich rodičia, ktorí diabetes nemajú. Preto liečba obezity je jedným zo základných pilierov liečby diabetu. Okrem dôslednej edukácie, zmeny životného režimu nám pomáhajú aj lieky, ktoré okrem ovplyvnenia glykémií znižujú aj telesnú hmotnosť. Patria medzi ne tzv. GLP-1 analógy (glukagónu podobný peptid 1).

Čítať viac
Ateroskleróza u pacienta s diabetes mellitus

Ateroskleróza u pacienta s diabetes mellitus

Ateroskleróza alebo tzv. upchávanie ciev je dlhodobý proces, pri ktorom sa, zjednodušene povedané, ukladajú tuky do cievnej steny, čo spôsobuje postupne zužovanie priesvitu a vedie to k zhoršenému prietoku krvi za miestom poškodenia. Následne dochádza k nedostatočnému zásobeniu cieľového orgánu arteriálnou krvou, tkanivo za uzáverom trpí nedostatkom živín a kyslíka. Toto ochorenie prebieha dlhší čas bez obtiaží a často sa prejavuje až po 50 roku života.

Čítať viac
Moderné liečebné postupy v diabetológii

Moderné liečebné postupy v diabetológii

Celý profesionálny život zasvätila cukrovke a liečbe pacientov s diabetom. Počas svojej pracovnej kariéry sa stretla s mnohými pacientami, tými, ktorí sa rozhodli radikálne zmeniť svoj životný štýl, návyky a dostať tak svoju chorobu pod kontrolu, ale aj s takými, ktorí návštevu diabetológa berú ako rutinu bez spolupráce a ponechávajú tak kompenzáciu cukrovky len na lekárovi. MUDr. Oľga Polková pracuje na diabetologickej ambulancii v Martine.

Čítať viac
Cesta k dosiahnutiu poklesu hmotnosti u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Cesta k dosiahnutiu poklesu hmotnosti u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Obézny diabetik často počúva od svojho lekára ako aj od svojich najbližších, aby so sebou niečo robil, aby zmenil stravu a aby sa viac pohyboval. Obézny pacient to vníma ako neustálu traumatizáciu a zásah do osobnej zóny. Najhoršou radou je nevyžiadaná rada, preto je rozhodujúce osobné rozhodnutie o zmene.

Čítať viac
Komplikácie u pacienta s diabetes mellitus

Komplikácie u pacienta s diabetes mellitus

Cukrovka (Diabetes mellitus) je chronické nevyliečiteľné ochorenie. Má vážne akútne a chronické komplikácie, ktoré zvyšujú chorobnosť a úmrtnosť a zhoršujú kvalitu života pacientov s cukrovkou. Aby sme predchádzali vzniku komplikácií cukrovky, je potrebná včasná a dôsledná liečba cukrovky.

Čítať viac