Warning: Division by zero in /home/html/sdia.sk/public_html/content/news_list.php on line 10

Aktuality

Diabetes mellitus 2. typu a ochorenie COVID-19

Diabetes mellitus 2. typu a ochorenie COVID-19

Bežné príznaky sú podobné chrípke: horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, únava a bolesti svalov. Príznaky sa zvyčajne prejavia do 3 - 7 dní po infikovaní sa, avšak v niektorých prípadoch sa príznaky prejavia až po 14 dňoch. Nakaziť sa môžu osoby všetkých vekových skupín.

Čítať viac
Diabetická noha a pandémia COVID – 19

Diabetická noha a pandémia COVID – 19

Pandémia COVID-19 predstavuje situáciu, ktorá núti k obmedzeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti priamou návštevou pacienta u lekára, a keď sa veľká časť komunikácie realizuje prostredníctvom tzv. telemedicíny.

Čítať viac
Svetový deň obezity 2020: Diabezita - hrozba a výzva nového tisícroči

Svetový deň obezity 2020: Diabezita - hrozba a výzva nového tisícroči

Obezita a diabetes mellitus 2. typu sú chronické, preventabilné, relapsujúce a najčastejšie sa vyskytujúce metabolické ochorenia, ktoré v súčasnosti celosvetovo dosahujú charakter globálnej epidémie (pandémie). Postihujú nielen dospelé osoby, ale aj deti a adolescentov. Žijeme v obezogénnom prostredí a udržanie „normálnej“ telesnej hmotnosti je pre značnú časť populácie čoraz náročnejšie. Vo väčšine Európskych krajín sa prevalencia nadhmotnosti a obezity pohybuje okolo 50 % v dospelej populácii a zodpovedá za rozvoj až 80 % prípadov diabetes mellitus 2. typu. Na druhej strane najmenej 80 – 90 % diabetikov 2. typu trpí nadhmotnosťou/obezitou.

Čítať viac
Obezita v detskom a adolescentnom veku v čase pandémie COVID-19

Obezita v detskom a adolescentnom veku v čase pandémie COVID-19

Prevalencia obezity v detskom a adolescentnom veku sa neustále celosvetovo dramaticky zvyšuje. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) trpí na celom svete obezitou viac ako 340 miliónov detí a adolescentov vo veku 5–19 rokov. Tento počet sa od sedemdesiatych rokov 20. storočia takmer zdvojnásobil.

Čítať viac
4. marec: Svetový deň obezity 2020

4. marec: Svetový deň obezity 2020

Počet obéznych ľudí sa za posledných 50 rokov takmer strojnásobil. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že do roku 2025 bude trpieť obezitou každý 5. dospelý na svete. Najväčší nárast pacientov a zároveň najmenšiu pravdepodobnosť splnenia cieľov WHO v manažmente obezity zaznamenávajú krajiny s nižšími a strednými príjmami, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika.            

Čítať viac
„Kolízia dvoch vážnych pandémií, COVID-19 a obezity/diabezity“

„Kolízia dvoch vážnych pandémií, COVID-19 a obezity/diabezity“

Pandémia COVID-19 zásadným spôsobom ovplyvňuje životy stámiliónov ľudí všetkých svetových kontinentov. Táto nepredvídaná a v globálne prepojenom svete rýchlo sa šíriaca infekcia je nečakanou výzvou nielen pre zdravotníkov, politikov, ekonómov a manažérov v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, obchodu alebo školstva, ale zásadným a rýchlym spôsobom zmenila každodenný život všetkým ľuďom bez výnimky.

Čítať viac
„Udržanie dobrej fyzickej i mentálnej kondície a imunity v čase pandémie COVID-19 závisí aj od každodennej pohybovej aktivit

„Udržanie dobrej fyzickej i mentálnej kondície a imunity v čase pandémie COVID-19 závisí aj od každodennej pohybovej aktivit

Pandémia COVID-19 a opatrenia, ktoré sa museli prijať na jej potlačenie, budú mať pravdepodobne celý rad dopadov na zdravie populácie. K vedľajším negatívnym účinkom epidémie koronavírusu patrí aj vynútená sociálna izolácia a výrazne obmedzené možnosti fyzickej aktivity najmä pre starších a chronicky chorých ľudí uzavretých v domácom prostredí. Preto osobitný význam v súčasnom období pandémie COVID-19 nadobúda zdôrazňovanie významu pohybovej aktivity.

Čítať viac
Live stream Webinár

Live stream Webinár

Kardiovaskulárne a renálne ochorenia a diabetes mellitus. Kardioprotektívne antidiabetiká a ich miesto v terapeutickej schéme. Za sledovanie live streamu Vám bude pridelený 1 kredit. Podmienkou pridelenia kreditu je registrácia a sledovanie prenosu v plnom rozsahu.

Čítať viac
PANDÉMIA KORONAVÍRUS V KONTEXTE OŠETROVATEĽSTVA

PANDÉMIA KORONAVÍRUS V KONTEXTE OŠETROVATEĽSTVA

Celý svet sa usiluje o boj s koronavírusom. Tento neviditeľný nepriateľ nás všetkých postavil do pozoru. Odrazu máme čo robiť, aby sme sa správne zaradili, či to už podľa nariadení vlády Slovenskej republiky, či podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo na základe varovných poznatkov a informácií z celého sveta.

Čítať viac