Aktuality

Diabetes mellitus a infekcie močových ciest

Diabetes mellitus a infekcie močových ciest

Diabetes mellitus je civilizačné ochorenie, ktoré má neustále stúpajúci charakter a stáva sa celospoločenským problémom (Barkasi, 2017). Diabetes mellitus je podľa mnohých odborníkov považovaný za ochorenie 21. storočia. Patrí medzi medicínsky závažné a vysoko nákladové chronické ochorenia (Popovičová, Zamboriová, 2019). Zo štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií za rok 2017 vyplýva, že na diabetes mellitus (DM) trpí 6,78 % populácie, teda takmer každý pätnásty Slovák (NCZISK, 2017).

Čítať viac
Kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia u diabetikov

Kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia u diabetikov

Diabetes mellitus je civilizačným, chronickým, heterogénnym a nevyliečiteľným ochorením, negatívne ovplyvňujúcim a ohrozujúcim našu spoločnosť. V súčasnosti má stúpajúci charakter a možno ho považovať za vážny a neprehliadnuteľný celospoločenský problém

Čítať viac
Letný detský DIA tábor

Letný detský DIA tábor

V roku 2021 sme zorganizovali pre našich malých diabetikov detský letný DIA tábor s množstvom obmedzení, a preto sme sa všetci tešili na tábor v tomto roku, kedy sme sa všetci, deti aj vedúci, cítili voľnejšie a slobodnejšie. Bolo to vidieť aj na správaní detí. Boli veselšie, otvorenejšie a prekypovali detskou neviazanosťou.

Čítať viac
Nahrádzajme musím slovami Rozhodol som sa alebo Jarné upratovanie pre dušu

Nahrádzajme musím slovami Rozhodol som sa alebo Jarné upratovanie pre dušu

Skúsme si veľmi krátke cvičenie, na papierik si spíšte, čo ste dnes všetko museli. Museli ste vstať do práce?, museli ste pripraviť raňajky?, museli ste odviesť detí?, museli ste cvičiť, variť, nakúpiť, prechádzať sa so psom, upratať, volať známemu.... máte všetky? Museli ste sa silno sústrediť? Čo nás všetko teší z aktivít, ktoré denne vykonávame, venujeme im svoj čas. Niektorých činností sa možno až hrozíme, ale na druhej strane ak by sme ich neurobili, tá sprevádzajúca úzkosť by bola ešte horšia. Tak sa nastavíme na aktivity, ktoré musíme.

Čítať viac
Rady pre diabetika

Rady pre diabetika

Diabetes mellitus, ľudovo nazývaný úplavica cukrová alebo cukrovka, je chronické ochorenie, pre ktoré je charakteristická vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémia). Hyperglykémia vzniká v dôsledku nedostatočného účinku inzulínu, ktorý môže byť: úplný – organizmus neprodukuje žiadny vlastný inzulín – je typický pre cukrovku 1. typu relatívny – organizmus inzulín produkuje, ale jeho účinok je nedostatočný, organizmus ho nedokáže úplne využiť v dôsledku poruchy uvoľňovania inzulínu a zhoršenej citlivosti na inzulín – je typický pre cukrovku 2. typu.

Čítať viac
Depresia a diabetes

Depresia a diabetes

Depresia je duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nerozhodnosti spolu s útlmom a spomalením duševných a telesných procesov, ochudobnením záujmov a nízkym sebavedomím.

Čítať viac
Zdravotnícke pomôcky

Zdravotnícke pomôcky

Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov predpisuje diabetológ na lekársky poukaz, ktorý je platný 30 dní odo dňa vystavenia. Kategorizácia zdravotníckych pomôcok rozlišuje konvenčnú a intenzifikovanú inzulínovú liečbu.

Čítať viac
Komplikácie diabetu

Komplikácie diabetu

Pandémia diabetu sa šíri celým svetom. Na zemi je cca 400 miliónov ľudí s diabetom, do roku 2030 sa predpokladá výskyt až 552 miliónov. Predstavuje to viac než 6 % svetovej populácie. Riziko komplikácií je stále vysoké, čo má veľké ekonomické dopady celosvetovo.

Čítať viac
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia

Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia

Väčšina detí od útleho veku miluje zvieratá. Pomáhajú nám učiť sa starostlivosti, láskavému zaobchádzaniu či trpezlivosti. Deti s pomocou zvierat dokážu vyjadriť svoje pocity, myšlienky a učia sa precvičovať si rôzne činnosti. Zvieratá jednoducho dopĺňajú detský svet a ako spoločníci podporujú naše telesné aj duševné zdravie i zdravý sociálny vývin.

Čítať viac