Cukrovka 1. typu sa vyznačuje metabolickou labilitou a pri nedostatočnej liečbe sa ľahko rozvinie ketoacidóza, čo je akútna život ohrozujúca komplikácia. Hlavným problémom sú však chronické komplikácie, spomedzi ktorých dominujú najmä tzv. mikrovaskulárne komplikácie (postihnutie očí, obličiek a nervov), no v porovnaní s bežnou populáciou je zvýšené aj riziko makrovaskulárnych (srdcovocievnych) ochorení.

Cukrovka 2. typu prebieha dlhú dobu skryte a keď sa odhalí, často sú už pridružené aj iné ochorenia – nadmerná telesná hmotnosť až obezita, artériová hypertenzia (vysoký krvný tlak nad 140/90 mm Hg), resp. tzv. zvýšený normálny tlak krvi – „prehypertenzia" (krvný tlak nad 130/85 mm Hg) a porucha metabolizmu tukov – dyslipidémia. Hovoríme o tzv. metabolickom syndróme alebo smrtiacom kvartete, pretože sa významnou mierou podieľa na vzniku závažných srdcovocievnych a mozgovocievnych ochorení.

Cukrovka sa vyznačuje niekoľkými NAJ. Je to najčastejšie, najzávažnejšie a finančne najnáročnejšie ochorenie. Pokiaľ nie je dostatočne kontrolované, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov. Je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Veľká časť diabetikov predovšetkým 2. typu sú obézni, majú artériovú hypertenziu (vysoký krvný tlak) a poruchy metabolizmu tukov. Všetky tieto ochorenia sú považované za rizikové faktory srdcovocievnych ochorení. U pacientov s diabetom 2. typu je problematika srdcovocievnych ochorení (srdcový a mozgový infarkt, nedokrvenie dolných končatín a pod.) veľmi závažnou problematikou. Tieto ochorenia sú u pacientov s diabetom 2. typu 4-až 8-krát častejšie, sú náročnejšie na liečbu a v porovnaní