Terapiu diabetes mellitus môžeme rozdeliť na dve základné časti: nefarmakologickú liečbu  (diéta  a pohybový  režim)  a  farmakologickú  liečbu  (perorálna  liečba  a inzulínová liečba).


Odporúčané články