Cieľom dlhodobej liečby cukrovky je:

  • zabezpečiť normálny vývoj organizmu (najmä u diabetes I. typu, ktorý postihuje prevažne mladšie vekové skupiny)
  • obmedzovať príznaky nedostatočnej metabolickej rovnováhy – nadmerné močenie, únavnosť, opakujúce sa infekcie
  • zabrániť vývoju neskorších komplikácií cukrovky (poškodenie očí, nervových zakončení, obličiek a poškodenie veľkých ciev).

Odporúčané články