Slovenská diabetologická spoločnosť odporúča diabetikom cieľové hodnoty glykémií v rozmedzí:

 

Glykémia nalačno 4,0-7,2 mmol/l   -   Glykémia po jedle 5,0-9,0 mmol/l

 

 

Ak sú pacientove glykémie príliš vysoké alebo príliš nízke, v spolupráci s lekárom je vhodné:

  • urobiť rozbor príčin hyperglykémií a hypoglykémií
  • upraviť jedálny lístok a/alebo fyzickú aktivitu
  • porozprávať sa o úprave liečby - nové typy inzulínov- inzulínové analógy znižujú riziko hypoglykémií
  • informovať sa, čo vysoké a nízke glykémie znamenajú pre jeho zdravotný stav a v akom prípade sa obrátiť na pohotovosť

Ďalším ukazovateľom správnej liečby cukrovky je glykovaný hemoglobín(HbA1c). Jeho hodnota poukazuje na priemernú hodnotu glykémií v období asi 3-4 mesiace pred stanovením.  Vyšetrenie hladiny glykovaného hemoglobínu je najefektívnejšia kontrola diabetu. Cieľová hodnota pre pacientov s diabetom je 6,5 až 7 percent. Ak pacient dosiahne takúto hodnotu, jeho cukrovka je dobre kompenzovaná, diabetes je správne liečený a má nižšie riziko komplikácií cukrovky než pacienti s vyššími hodnotami.