Zmena životného štýlu

Stravovanie

Racionálna strava je súčasťou liečby diabetika. Ak ju chorý nedodržiava, zhoršujú sa možnosti metabolickej kontroly, urýchľuje sa potreba inzulínu, zhoršuje sa prognóza pacienta a významne narastajú aj náklady na liečbu.

Pacient s diabetom má okrem správneho výberu  potravín správne odhadnúť aj množstvo sacharidov. Na zjednodušenie sa používa systém tzv. sacharidových jednotiek (SJ) v potrave, kde jedna sacharidová jednotka obsahuje 10 g sacharidov. Jedna SJ predstavuje napr. pol krajca chleba, pohár mlieka, jablko, 2 lyžice varenej ryže a pod., teda pacient sa naučí pohľadom na tanier posúdiť množstvo sacharidov alebo poskladať si jednotlivé potraviny a ich množstvo tak, aby zodpovedali odporučenému príjmu sacharidov. Ďalším dôležitým parametrom potravy pre diabetika je glykemický index, čo je parameter, ktorý charakterizuje rýchlosť uvoľňovania sa glukózy z konkrétnej potraviny. Všeobecne sú preferované potraviny s nízkym glykemickým indexom (celozrnné potraviny). Významne prispievajú k zlepšeniu kontroly glykémií po jedle a ich väčšej stabilite.

 

Fyzická aktivita

Držať chorobu pod kontrolou pomôže aj mierne cvičenie. Na priaznivý efekt postačuje už cca 30 – 45 minút aeróbnej  fyzickej aktivity denne s dosiahnutím frekvencie pulzu okolo 100 – 120/min., pri ktorej dochádza aj k spaľovaniu tukov s priaznivým vplyvom na celý rad biologických parametrov. Pravidelná fyzická aktivita má priaznivý efekt nielen na kontrolu glykémie, ale aj zlepšenie citlivosti na inzulín, pokles telesnej hmotnosti, krvného tlaku, zlepšenie spektra krvných tukov a ďalšie.  Môže to byť turistika, rýchlejšia prechádzka, jazda na bicykli, korčuliach, plávanie, tanec a pod. U pacientov s diabetom 2. typu sa pravidelná fyzická aktivita strednej intenzity považuje za základnú súčasť terapeutického plánu.

 

Vhodné pohybové aktivity pre diabetikov starších ako 50 rokov sú:

 • chôdza ( rýchlosťou 4–6 km/hod., ak to dovolí zdravotní stav)
 • nordic walking (chôdza so špeciálnymi paličkami)
 • cross trainer (trenažér umožňujúcí elipsovitý pohyb, šetrný najmä ku kĺbom)
 • posilňovanie
 • plávanie (nevhodné pre pacientov s „diabetickou nohou“)
 • jazda na bicykli
 • jogging
 • cvičenie s fitballom (gymnastická veľká nafukovacia lopta)
 • aqua aerobik.

 

Pohybová aktivita by mala trvať aspoň 30 minút, ideálne 60 minút denne. Pokročilejší sa môžu hýbať 45 minút s intenzitou blížiacou sa anaeróbnemu prahu.

 

Nevhodné pohybové aktivity pre diabetikov starších ako 50 rokov sú:

 • adrenalínové športy
 • športy, pri ktorých existuje riziko úrazu či poranenia dolných končatín
 • dlhotrvajúce fyzické aktivity ( trvajúce hodiny) – môžu navodiť hypoglykémiu, ktorá môže trvať aj hodiny po skončení fyzické aktivity
 • opakované šprinty, ktoré by tiež mohli navodiť hypoglykémiu

 

Úprava telesnej hmotnosti

Súvis medzi obezitou a diabetom je veľmi vysoký. Niekedy sa hovorí aj o takzvanej „diabezite“ a jej epidémii. Zatiaľ čo v bežnej populácii máme asi 7 – 10 % diabetikov, v populácii obéznych je ich niekoľkonásobne viac. Už zníženie hmotnosti o 5% pomôže znížiť riziko vzniku cukrovky, ale aj kardiovaskulárnych ochorení u obéznych ľudí. Zníženie hmotnosti zlepšuje glykemickú kontrolu, upraví krvný tlak, krvné tuky.


Odporúčané články

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 15 SJ

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 15 SJ

Stravovací režim diabetika 2.typu 1500 kcal_15SJ

Čítať viac
Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 18SJ

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 18SJ

Stravovací režim diabetika 2.typu 1900 kcal_18SJ

Čítať viac
Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 21 SJ

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 21 SJ

Stravovací režim diabetika 2.typu 1900kcal_21SJ

Čítať viac