Aktuality

Prevádzka diabetologického oddelenia NEDÚ n.o. Ľubochňa počas pandémie COVID-19

Prevádzka diabetologického oddelenia NEDÚ n.o. Ľubochňa počas pandémie COVID-19

Diabetologické oddelenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n.o. aj napriek súčasnej situácii poskytuje zdravotnú starostlivosť bez obmedzenia. Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii boli v ústave prijaté prísne bezpečnostné opatrenia.

Čítať viac
Pandémia ako možnosť nových začiatkov

Pandémia ako možnosť nových začiatkov

V marci som na sociálnej sieti dostala upozornenie na minuloročnú spomienkovú fotografiu, ktorú sme si so spolužiakmi vytvorili po absolvovaní klinickej výučby na Internom oddelení v Prešove. Bolo to zachytenie posledného momentu, kedy sme sa ako kolektív, stretli osobne. Premohla ma nostalgia za minulosťou. Avšak môžem povedať, že vďaka pandémii sa niektoré moje myšlienky a postoje zmenili.

Čítať viac
DUŠEVNÉ ZDRAVIE A PANDÉMIA COVID 19

DUŠEVNÉ ZDRAVIE A PANDÉMIA COVID 19

Dňa 6. 3. 2021 uplynul rok, odkedy sa na Slovensku objavila prvá zmienka o potvrdenom pozitívnom prípade na ochorenie COVID-19. Od tohto momentu sa začala meniť celková situácia, ktorá zasiahla každého obyvateľa. Dopady tejto pandémie sú prítomné aj v dnešných dňoch a zasiahli do viacerých oblastí osobného, rodinného, pracovného, spoločensko-kultúrneho či ekonomického života a budú doznievať ešte určitú dobu.

Čítať viac
Nádeje z pohľadu zdravotníckeho záchranára na dnešnú situáciu COVID-19

Nádeje z pohľadu zdravotníckeho záchranára na dnešnú situáciu COVID-19

Slová ako epidémia a pandémia pozná každý zdravotnícky pracovník zo školských čias. Memorovali sme ich na hodinách infektológie, chápali ich iba v teoretickej rovine a s údivom sme počúvali prednášajúcich o pandémiách moru, cholery či španielskej chrípky. Z času na čas na nás vyskočila z časopisu historická fotografia, zachytávajúca osudy ľudí tejto dávno minulej epochy ľudského bytia. Použijem klišé: „história sa opakuje“. Zopakovala po sto rokoch od vypuknutia španielskej chrípky. Najskôr napadla východnú časť zemegule, príroda ukázala svoju silu a dlho sa európskemu kontinentu teda ani Slovenskej republike nevyhla. Písal sa piaty marec 2020 a prvý potvrdený prípad koronavírusu na západnom Slovensku.

Čítať viac
Spoveď študenta

Spoveď študenta

Som študentka Lekárskej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odboru Fyzioterapia. Na štúdium som nastúpila v roku 2020, v období, kedy nikto z nás ani len netušil, čo sa tu vlastne deje, a už vôbec nie, čo sa bude diať neskôr. Za celé toto obdobie, nás sprevádza pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia. Je rok 2021 a my všetci máme pocit, akoby sme sa zastavili v čase. Čas rýchlo  plynie a uteká nám pomedzi prsty. My starneme a strácame najkrajšie roky svojho života. Namiesto toho, aby sme cestovali, socializovali sa, vzdelávali, naberali nové skúsenosti a zažili mnoho krásnych zážitkov v tomto nádhernom období mladosti, tak sedíme doma, pozeráme do telefónu, notebooku, počítača a sledujeme negatívne správy v televízii.

Čítať viac
ROK S PANDÉMIOU COVID 19 V MICHALOVSKOM DOMOVE SENIOROV OČAMI JEHO OBYVATEĽA

ROK S PANDÉMIOU COVID 19 V MICHALOVSKOM DOMOVE SENIOROV OČAMI JEHO OBYVATEĽA

V marci roku 2021 uplynul rok, čo Slovensko trápi Covid-19. Našu spoločnosť zachvátila kríza, ktorú začala riešiť ešte vláda pána Pellegriniho a stále s ňou zápasí aj vláda súčasná. Po roku je nám zrejme, že pandémia nebezpečne zasahuje do života spoločnosti ako celku a vážne ohrozuje zdravie celého národa, bez rozdielu veku a pohlavia. Zároveň vyniesla na povrch množstvo problémov, hlavne v zdravotníctve, ale aj v mnohých ďalších odvetviach, napríklad v ekonomike a školstve. Vážne postihla aj domovy sociálnych služieb a skomplikovala životy seniorom, ktorí v nich spokojne žili svoj dôchodcovský vek. Tento stav sa konkrétne týka aj Michalovského domova seniorov (ďalej len „MDS“) na ulici Jána Hollého číslo 9 v Michalovciach, kde prebývam aj ja. Z tohto titulu pri všetkej úcte k práci tu zamestnaných ľudí, a k tým, čo v domove bývajú, mám možnosť opísať, ako sme spoločne zvádzali boj s pandémiou.

Čítať viac
Ako vplýva koronavírusové obdobie na diabetika

Ako vplýva koronavírusové obdobie na diabetika

Najzávažnejšie komplikácie sa na ľudskom zdraví prejavia priamym poškodením dýchacieho systému, oslabením imunitného systému, zhoršením základných životných funkcií a nakoniec systematickým zlyhaním až smrťou. Koronavírus sa potvrdil vo svete u takmer 140 miliónov ľudí v 210 krajinách sveta, čo malo za následok 3 milióny úmrtí. Zdravotnícky systém každej krajiny prešiel v rámci pandémie zaťažkávacou skúškou. Mnohé oddelenia a tým aj personál nemocníc sa museli v krátkej dobe „reprofilizovať“ na covidové oddelenia a zvládať nápor pacientov s covidom v ťažkom stave. Dôležité bolo, aby ľudia zostali doma, znížila sa mobilita, dodržiavali sa protiepidemiologické opatrenia, a tým sa znížilo šírenie samotného ochorenia. Pandémia tohto rozsahu nikdy nebola zaznamenaná od čias španielskej chrípky počas prvej svetovej vojny a už po celom svete spôsobila dramatické zmeny, pokiaľ ide aj o hospodárstvo, školstvo, sociálne interakcie a individuálny životný štýl.

Čítať viac
Nie vždy je to o okuliaroch - dôležité pre zrak je aj očné pozadie!

Nie vždy je to o okuliaroch - dôležité pre zrak je aj očné pozadie!

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je najčastejšou príčinou straty centrálnej zrakovej ostrosti u ľudí nad 50 rokov. Spôsobuje ju hneď niekoľko faktorov, pri ktorých dochádza k postupnej deštrukcii buniek sietnice v jej centrálnej časti, nazývanej makula alebo žltá škvrna.

Čítať viac
Diabetik počas pandémie očami diabetológa

Diabetik počas pandémie očami diabetológa

Už je to viac ako rok, čo sa témou číslo jedna v našej spoločnosti stala pandémia. To, čomu sme na začiatku nechceli uveriť, sa stalo skutočnosťou. Pandémia sa dotkla života každého jedného z nás. V nasledujúcich riadkoch prinášam môj pohľad na starostlivosť o diabetika počas pandémie COVID-19.

Čítať viac