Warning: Division by zero in /home/html/sdia.sk/public_html/content/news_list.php on line 10

Aktuality

Opýtali sme sa za Vás odborníka

Opýtali sme sa za Vás odborníka

Odpovedá doc. MUDr. Emil Martinka, primár Diabetologického oddelenia NEDÚ Ľubochňa. „Riziko infekcií a infekčných ochorení vrátane COVID-19 ako aj ťažšieho priebehu tohto ochorenia je u pacientov s diabetes mellitus zvýšené, pričom konečné riziko závisí od veku, sprievodných chronických ochorení ale aj od stavu glykemickej kontroly, stavu imunitného systému, s čím súvisí aj stav nutrície (výživy) a dostatok fyzickej aktivity“.

Čítať viac
Mám diabetes mellitus-ako postupovať počas pandémie COVID-19

Mám diabetes mellitus-ako postupovať počas pandémie COVID-19

Dňa 16. 3. 2020 bola na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásenou dňa 11. 3. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Niektorým ľuďom hrozí väčšie riziko nákazy, ako poukazujú prvotné informácie z krajín, kde sa prudko COVID-19 rozšíril a to: starším vo veku 60 rokov a viac a tiež ľuďom, ktorí majú vážne chronické ochorenie, ako napríklad: ochorenia srdca a pľúc, chronické choroby so znížením imunity a tiež pacientom s cukrovkou. Na Slovensku bolo v roku 2018 evidovaných 355 895 diabetikov, z toho takmer 200 000 starších ako 60 rokov, ktorých vymedzujeme ako najzraniteľnejšiu skupinu vo vzťahu k pandémii COVID-19.

Čítať viac
Niekoľko rád. Čo a ako s rúškami.

Niekoľko rád. Čo a ako s rúškami.

Všetci ich používame na verejnosti. Nesmieme sa bez nich pohybovať po verejných priestranstvách t.j. v interiéri aj exteriéri. Pred prvým použitím textilného rúška tento vyperieme a vyžehlíme. Predtým, než si dáte rúško na tvár, umyte si ruky. Rúško je len pre jednu osobu, nie je prenosné. Používame rôzne rúška, najviac však doma vyrábané

Čítať viac
Informácie o COVID-19

Informácie o COVID-19

Na koronavírus neexistujú preventívne testy. Existujú iba diagnostické testy, ktoré sa robia na základe odporúčania lekára po dohode s hygienikmi v prípade, že existuje podozrenie na nákazu COVID-19. Ak lekár vysloví podozrenie z ochorenia COVID-19 pričom zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritéria s dôrazom na cestovateľskú anamnézu, pacient je riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby. Porušenie karantény, alebo určených postupov je sankcionované finančnou pokutou.

Čítať viac
Ako sme zostali zavretí doma

Ako sme zostali zavretí doma

Na ten moment nikdy nezabudnem. Bol piatok doobeda, deti v škôlke, ja v práci a zrazu mi prišla sms-ka, že naša škôlka, teda že každá škôlka, škola, družina, krúžok je na najbližších 5 týždňov zavretá. A predo mnou otázka, čo bude teraz? Ako budem pracovať, a čo s mojimi deťmi? Ako budeme fungovať, keď viem, že manžel bude v práci a ja to nejako budem musieť zvládnuť sama? Problém, s ktorým sa potýka každá rodina nielen na Slovensku, ale v celej Európe, ba dokonca svete.

Čítať viac
NFI protokol, otázky a odpovede

NFI protokol, otázky a odpovede

Článok v predchádzajúcom čísle Diaspektra 2/2019 s názvom Príbeh môjho pacienta Petra, ktorý opisuje príbeh prvého diabetika liečeného NFI protokolom na Slovensku, vyvolal medzi pacientami i lekármi veľkú odozvu. Po medializácii NFI protokolu nasledovalo množstvo otázok adresovaných NFI tímu. Na tie najčastejšie otázky pacientov odpovedá diabetologička MUDr. Janka Lejavová.

Čítať viac
Závažná hypoglykémia – ako ju zvládnuť?

Závažná hypoglykémia – ako ju zvládnuť?

Hypoglykémia? Nie, ďakujem...Každému, kto ju v plnej paráde zažil, stačilo. Hypoglykémia je stále podľa druhu liečby relatívne častou komplikáciou liečby diabetes mellitus. V závažných formách môže pacienta priamo ohroziť na živote. Spája sa so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom (riziko fatálnych arytmií, aktivácia stresogénnych hormónov, aktivácia sympatikového nervstva).

Čítať viac
Kontrola cukrovky počas horúčky

Kontrola cukrovky počas horúčky

Pacienti s cukrovkou majú častejšie infekcie ako pacienti bez cukrovky. Priebeh infekcií je komplikovanejší. Príčinou zvýšeného výskytu infekcií u diabetikov sú poruchy imunity a takisto aj výskyt sprievodných ochorení, ktoré znižujú schopnosť organizmu kompenzovať zvýšenú záťaž organizmu počas ochorenia. Aktuálne vírusové ochorenie COVID-19 spôsobuje zápal pľúc so syndrómom akútnej dychovej tiesne. Vážnou komplikáciou infekčných ochorení u diabetikov je hyperglykémia, ktorej najzávažnejším vyústením je diabetická ketoacidóza. V období infekčných komplikácií je potrebné zvládať hyperglykémiu.

Čítať viac
Tehotenstvo diabetičiek, infekcia SARS-CoV-2 a ochorenie COVID-19

Tehotenstvo diabetičiek, infekcia SARS-CoV-2 a ochorenie COVID-19

Prevažná väčšina tehotných žien s infekciou SARS-CoV-2, ochorením známym ako COVID-19, má mierne alebo stredne ťažké príznaky, ktoré sú podobné prechladnutiu alebo chrípke. V klinickom obraze u nich dominujú najmä kašeľ, zvýšená teplota a dýchavičnosť. Komplikáciou ochorenia COVID-19 býva zápal pľúc, čiže pneumónia, ktorá typicky ťažko postihuje hlavne starších ľudí a pacientov s oslabenou imunitou, onkologickým ochorením, či s pľúcnym postihnutím.

Čítať viac