Aktuality

Význam fyzickej aktivity pri diabete 2. typu

Význam fyzickej aktivity pri diabete 2. typu

Podstata cukrovky (diabetu) 2. typu spočíva v nedostatočnej účinnosti inzulínu (hormónu pankreasu), ktorý napomáha v zužitkovaní glukózy, v dôsledku čoho tkanivá všetkých orgánov hladujú aj napriek tomu, že hladina glukózy v krvi je zvýšená.

Čítať viac
Hypoglykémia u vodičov

Hypoglykémia u vodičov

Je chronické nevyliečiteľné ochorenie, ktoré sa stalo jedným z najviac progredujúcich na celom svete a je jedným z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších chronických chorôb. Hlavný znak: hyperglykémia. Porušené metabolické procesy, ktoré postihujú sacharidy, tuky a bielkoviny, vedú k vývoju špecifických degeneratívnych procesov. V súčasnosti je DM hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, ako aj amputácií na dolných končatinách z iných ako poúrazových príčin a veľmi závažná je problematika srdcovo-cievnych ochorení.

Čítať viac
Zásady správnej výživy u diabetikov

Zásady správnej výživy u diabetikov

Diabetes mellitus je chronické ochorenie, pri ktorom je narušené spracovávanie cukrov v tele. Na jeho vzniku sa podieľa nedostatočná produkcia inzulínu a znížená citlivosť buniek v tele na inzulín. V dôsledku pôsobenia obidvoch týchto mechanizmov sa v krvi zvyšuje hladina glukózy a vzniká hyperglykémia. Ak je hladina glukózy v krvi zvýšená len mierne, nemusí to na sebe diabetik nijako pociťovať, môže byť bezpríznakový. So zvyšovaním glykémie sa ale začínajú objavovať zdravotné ťažkosti, ako časté močenie, zvýšený smäd, únava, celková slabosť, nevýkonnosť, niekedy sa vyskytuje mravčenie alebo tŕpnutie dolných končatín, zhoršený zrak alebo urogenitálne infekcie. Pri výrazne zvýšených hladinách glukózy v krvi dochádza k váhovému úbytku, častokrát diabetik schudne v priebehu niekoľkých týždňov či mesiacov aj 10-20 kg. Veľmi vysoké glykémie môžu vyvolať aj životohrozujúci stav s rozvratom vnútorného prostredia, ktorý si vyžaduje intenzívnu nemocničnú starostlivosť.

Čítať viac
Cukrovka a infekcie močových ciest z pohľadu urológa alebo Urologické problémy u diabetikov – 1. časť

Cukrovka a infekcie močových ciest z pohľadu urológa alebo Urologické problémy u diabetikov – 1. časť

Vzhľadom k celosvetovo narastajúcemu trendu výskytu cukrovky sa aj v urológii častejšie stretávame s diabetikmi. Diabetici sú všeobecne radení medzi krehkých a infekciám náchylnejších pacientov, kvôli povahe ochorenia ako je diabetes mellitus. Vyplýva to hlavne z dôvodov častých komplikácií, medzi ktoré patria mikro a makrovaskulárne komplikácie, obličkové komplikácie, neuropatia a celkovo zhoršenej imunitnej odpovedi organizmu.

Čítať viac
Cukrovka z pohľadu urológa - Rakovina prostaty – 2. časť

Cukrovka z pohľadu urológa - Rakovina prostaty – 2. časť

Prostata či inak nazývaná aj predstojná žľaza je pohlavný žľazový orgán, ktorý má každý muž. Nachádza sa tesne pod močovým mechúrom a jej stredom prechádza časť močovej trubice. Hlavnou  funkciou je tvorba prostatického sekrétu, čo tvorí až 30 % objemu ejakulátu. Vekom sa prostata môže zväčšovať a tlačiť na prostatickú časť močovej trubice čím vznikajú problémy s močením. Tento útlak môže byť spôsobený benígnou hyperpláziou (zväčšením) prostaty alebo rastúcim nádorom.

Čítať viac
Eliminácia stresu u pacientov s diabetes mellitus

Eliminácia stresu u pacientov s diabetes mellitus

V 21. storočí výrazne narastá počet chronických ochorení. Moderné zdravotníctvo zvyšuje šancu prežitia vďaka tomu, že choroba je kontrolovaná a efektívne liečená. Generálna riaditeľka WHO Margaret Chan uviedla pre BBC, že nárast chronických neprenosných chorôb predstavuje obrovskú výzvu. V prípade niektorých krajín nejde o preháňanie, ak situáciu označíme za nastupujúcu katastrofu; katastrofu pre zdravie, pre spoločnosť, a predovšetkým pre národné hospodárstva.

Čítať viac
Aspekty adaptácie rodičov detí s diabetes mellitus

Aspekty adaptácie rodičov detí s diabetes mellitus

Chronické ochorenie je v detskom období pre dieťa a rodiča náročnou životnou skúškou, pretože pre rodiča je niekedy ťažké, v istých vekových kategóriách, vysvetliť dieťaťu príčinu ochorenia, alebo objasniť liečebné zákroky a mnohé bolestivé diagnostické vyšetrenia. A aj napriek tomu, že dieťa chápe príčine ochorenia, môže tieto zákroky či ochorenie samotné, brať ako trest za neposlušné správanie, s čím sú spojené mnohé negatívne emócie (Derňarová a kol., 2018). Ako popisuje Kopčíková (2017), pre rodičov je choroba dieťaťa takmer vždy nesmiernym šokom a negatívnou predstavou o ochorení, ako aj o jeho následkoch. Často rodičia odmietajú samotný chronický charakter ochorenia.

Čítať viac
Prečo sa nebáť pichať si inzulín

Prečo sa nebáť pichať si inzulín

Aj pri cukrovke 2. typu, ak je to nutné, pristupujeme k liečbe inzulínom, aby sme dosiahli dobrú kompenzáciu cukrovky. Aj napriek poučeniu o nutnosti podávania inzulínu, niektorí pacienti túto možnosť liečby odmietajú. Myslia si totiž, že ak si nebudú pichať inzulín, nemajú tzv. zlý typ cukrovky.

Čítať viac
Liečba inzulínom z pohľadu praktického diabetológa

Liečba inzulínom z pohľadu praktického diabetológa

Objavenie inzulínu v roku 1921 a jeho prvé použitie o rok neskôr predstavuje historický míľnik v diabetológii. A práve sté výročie prvého použitia inzulínu v liečbe 14-ročného diabetika ma inšpirovalo k zamysleniu, aký odlišný bol osud pacientov s diabetom pred dostupnosťou inzulínu a teraz.

Čítať viac