Prečo sa nebáť pichať si inzulín

Aj pri cukrovke 2. typu, ak je to nutné, pristupujeme k liečbe inzulínom, aby sme dosiahli dobrú kompenzáciu cukrovky. Aj napriek poučeniu o nutnosti podávania inzulínu, niektorí pacienti túto možnosť liečby odmietajú. Myslia si totiž, že ak si nebudú pichať inzulín, nemajú tzv. zlý typ cukrovky.

Je dokázané, že pri cukrovke 2. typu dochádza k postupnému zániku funkcie B-buniek podžalúdkovej žľazy (to sú bunky, ktoré produkujú inzulín), a preto približne po 5-10 rokoch po diagnostikovaní cukrovky 2. typu väčšina týchto pacientov vyžaduje liečbu inzulínom, podobne ako diabetici 1. typu. Na Slovensku je v súčasnosti inzulínom liečených približne 30 % pacientov s cukrovkou 2. typu.

Výhody včasnej inzulínovej liečby u pacientov s cukrovkou 2. typu:

Zlepšenie kontroly glykémie (inzulín je stále najúčinnejším liekom na zníženie vysokej hladiny krvného cukru)

Včasné zlepšenie glykémie pri liečbe inzulínom má pozitívny efekt na výsledky liečby v ďalších rokoch (tzv. metabolická pamäť)

Zlepšenie funkcie B-buniek

Ústup cukrovky po intenzívnej liečbe inzulínom

Oddialenie vzniku chronických diabetických komplikácií (sú hlavnou príčinou zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti pacientov s cukrovkou).

Pri dlhodobo vysokých hodnotách krvného cukru (v dôsledku odmietania už potrebnej inzulínovej liečby) pacientovi hrozí oslepnutie, zlyhanie funkcie obličiek s nutnosťou dialyzačnej liečby, rozvoj diabetickej nohy (chorobné zmeny, ktoré postihujú tkanivá na nohe pod členkom). Výrazne sa tiež zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Diabetici sú týmito ochoreniami postihovaní približne trikrát častejšie ako jedinci rovnakého veku nepostihnutí cukrovkou.

K možným nevýhodám včasného nasadenia inzulínu môžeme zaradiť: prírastok na hmotnosti, riziko nízkych hladín krvného cukru (hypoglykémií) a väčšiu nepohodlnosť a obmedzenia pre pacienta (nutnosť injekčnej aplikácie, nutnosť pravidelnej samokontroly glukometrom).

Avšak v súčasnosti používanie moderných inzulínových preparátov a injekčných techník, vrátane správnych inzulínových liečebných režimov, pomáha pacientom získať všetky výhody inzulínovej liečby s minimálnymi vedľajším účinkami.

Kedže inzulín je hormón bielkovinovej povahy, ktorý tráviace šťavy rozkladá, preto nie je možné jeho podávanie ústami. Inzulín sa podáva podkožne injekčnou jednorazovou striekačkou, inzulínovým perom, naplneným jednorazovým inzulínovým perom, v niektorých prípadoch pomocou inzulínovej pumpy.

Inzulínové perá aj naplnené jednorazové inzulínové perá umožňujú aplikovať inzulín rýchlo, presne a nenápadne, výhodou je aj ľahká manipulovateľnosť a jednoduché nastavenie dávky. Diabetikom na Slovensku je v súčasnosti k dispozícii viacero kvalitných inzulínových pier od rôznych výrobcov.

Veľkou výhodou z hľadiska zníženia možných nevýhod inzulínovej liečby bolo zavedenie inzulínových analógov, či už analógov potrebných k jedlu (prandiálnych) alebo tých, ktoré udržujú hladinu krvného cukru v stave nalačno (bazálnych), do klinickej praxe. Prandiálna sekrécia predstavuje inzulín, ktorý sa vyplavuje pri príjme potravy a má kľúčový význam v regulácii hladiny cukru po jedle. Inzulín však veľmi citlivo reguluje hladinu krvného cukru aj v stave nalačno. V stave nalačno pankreas vylučuje iba malé množstvá inzulínu (tzv. bazálna sekrécia inzulínu). Význam bazálnej sekrécie inzulínu spočíva v blokáde nadmernej tvorby glukózy v pečeni a v zabezpečení normálnej hladiny krvného cukru v stave nalačno.

Prandiálne inzulínové analógy lepšie napodobňujú fyziologické vylučovanie inzulínu po jedle a bazálne inzulínové analógy zasa bazálne vylučovanie inzulínu.

Bazálne inzulínové analógy sú v súčasnosti preferovanou voľbou na včasné zahájenie inzulínovej liečby u pacientov s cukrovkou 2. typu.

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
LF UPJŠ, SchronerMED, s.r.o.,
interná a diabetologická ambulancia


Autor: Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., LF UPJŠ, SchronerMED, s.r.o., interná a diabetologická ambulancia


« Späť