Warning: Division by zero in /home/html/sdia.sk/public_html/content/news_list.php on line 10

Aktuality

Odporúčania pre úpravu glykémie počas akútnych interkurentných ochorení

Odporúčania pre úpravu glykémie počas akútnych interkurentných ochorení

Akútne interkurentné ochorenie (viróza, tráviace problémy, horúčka) predstavuje u pacienta s diabetes mellitus (DM) stresovú situáciu so zvýšenou sekréciou kontraregulačných hormónov, zníženou pohybovou aktivitou a zvýšenou hladinou glykémie, napriek zníženému príjmu potravy alebo vracaniu či nauzey počas takéhoto ochorenia. V záujme predchádzania rozvoja diabetickej ketoacidózy, hyperosmolárneho hyperglykemického stavu alebo hypoglykémie, by mal byť pacient edukovaný, že v prípade akútneho ochorenia je potrebné časté monitorovanie glykémie (každú 1 - 3 hodinu, podľa typu ochorenia) a ketolátok v moči (každé 2–4 hodiny, resp. vždy pri močení) alebo v krvi. Vždy je vhodné skontaktovať sa so svojím diabetológom. Dôležitým údajom pre lekára bude, či je pacient schopný príjmu potravy, resp. či pociťuje nevoľnosť alebo opakovane zvracia.

Čítať viac
Cukrovka a kontinuálny glukózový monitoring - verní partneri nielen v zdraví, ale aj v chorobe

Cukrovka a kontinuálny glukózový monitoring - verní partneri nielen v zdraví, ale aj v chorobe

Kašeľ, nádcha, zvýšená teplota či dokonca horúčka? Neobchádzajú bohužiaľ ani diabetikov. Jeseň a koniec zimy je obdobím častejších infekcií dýchacích ciest, letné mesiace dávajú príležitosť črevným nákazám. Choroba je všeobecne pre organizmus stres a stres je sprevádzaný inzulínovou rezistenciou. Diabetici túto situáciu často popisujú, akoby im inzulín prestával „fungovať“. Na inzulínovej rezistencii sa podieľajú hormóny a pôsobky, ktoré sa uvoľňujú pri zápalovom procese. Diabetik nemá na výber.

Čítať viac
Princípy racionálnej výživy

Princípy racionálnej výživy

Zdravá výživa je základnou a neoddeliteľnou súčasťou liečby diabetes mellitus všetkých typov a prediabetických rizikových syndrómov, ale tiež prevencie diabetes melllitus 2. typu, ako aj komplikácií diabetu. Racionálna výživa spolu s ozdravením životného

Čítať viac
Postup pri zostavovaní jedálneho lístka podľa pravidiel racionálnej výživy

Postup pri zostavovaní jedálneho lístka podľa pravidiel racionálnej výživy

K návrhu jedálneho lístka pristupujeme individuálne. Viac sa dočítate v článku...

Čítať viac
Diabetes mellitus a COVID-19. Význam správnej výživy a pohybu pri redukcii rizika a dôsledkov ochorenia.

Diabetes mellitus a COVID-19. Význam správnej výživy a pohybu pri redukcii rizika a dôsledkov ochorenia.

Riziko infekcií a infekčných ochorení vrátane COVID-19 ako aj ťažšieho priebehu tohto ochorenia je u pacientov s diabetes mellitus zvýšené, pričom konečné riziko závisí od veku, sprievodných chronických ochorení ale aj od stavu glykemickej kontroly, stavu imunitného systému, s čím súvisí aj stav nutrície (výživy) a dostatok fyzickej aktivity.

Čítať viac
Základné organizačné úlohy diabetológa v manažmente diabetu v čase pandémie COVID-19 a indikácie k hospitalizácii

Základné organizačné úlohy diabetológa v manažmente diabetu v čase pandémie COVID-19 a indikácie k hospitalizácii

Súčasná pandémia COVID-19 zasahuje nielen do možností pacienta realizovať režimové a diétne odporúčania, ale významne ovplyvňuje aj bežnú dennú lekársku starostlivosť.

Čítať viac
Dobrá kontrola glykémií je kľúčovým predpokladom lepšej prognózy aj pri COVID-19

Dobrá kontrola glykémií je kľúčovým predpokladom lepšej prognózy aj pri COVID-19

Podľa štatistík z Číny je u pacientov s diabetes mellitus zvýšené riziko ťažšieho priebehu vrátane úmrtia na ochorenie COVID-19. Pacienti a lekári, ktorí ich liečia, by preto mali dôsledne dodržiavať najnovšie pokyny a rady odborníkov. Väčšina zdravotníckych odporúčaní týkajúcich sa COVID-19 uvádza diabetes ako jednu z vysoko rizikových kategórií pre toto ochorenie, a to pravdepodobne preto, že údaje pochádzajúce z Číny, kde bola táto choroba prvýkrát hlásená, naznačujú zvýšenú mieru úmrtia pacientov s ochorením COVID-19, ktorí mali cukrovku. COVID-19 je závažnejšie ochorenie než sezónna chrípka. Pre osobnú prevenciu však platia obdobné odporúčania ako pri chrípke.

Čítať viac
Komentár k liečbe inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a blokátormi angiotenzínového receptora (ARB) u pacientov s diabetes mellitus v súvislosti s ochorením COVID-19

Komentár k liečbe inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a blokátormi angiotenzínového receptora (ARB) u pacientov s diabetes mellitus v súvislosti s ochorením COVID-19

COVID-19 and Angiotensin Drugs: Help or Harm? Sue Hughes Medscape, 25. marec, 2020 (voľný preklad) https://www.medscape.com/viewarticle/927542?nlid=134689_3044&src=WNL mdplsnews_200327_mscpedit_diab&uac=72369FV&spon=22&impID=2326416&faf=1#vp_3

Čítať viac