Aktuality

Je to len obdobie

Je to len obdobie

Je to len obdobie. Veľa z nás – sestier si túto vetu opakuje aj dnes. Situácia, v ktorej sme sa ocitli, je mimoriadne náročná. Boj proti neviditeľnému nepriateľovi je zdĺhavý, ťažký a vyčerpávajúci. Sme unavené, nevládzeme, no stále máme chuť bojovať. Nato, čo sa deje v slovenských nemocniciach sme pripravené neboli.

Čítať viac
Význam stravy a telesnej aktivity na dosiahnutie odporúčanej telesnej hmotnosti u diabetikov 2. typu

Význam stravy a telesnej aktivity na dosiahnutie odporúčanej telesnej hmotnosti u diabetikov 2. typu

Dôraz na optimálnu telesnú hmotnosť u každého, kto si chce zachovať zdravie, rezonuje v spoločnosti už roky. K významnejšiemu nárastu obezity celosvetovo došlo po druhej svetovej vojne. Spolu s epidémiou „globezity“ sa začala zvyšovať frekvencia tzv. civilizačných ochorení spojených s nadváhou a to najmä cukrovky, srdcovocievnych a onkologických ochorení. Väčšina občanov krajín so západným životným štýlom teda zomiera na následky tohto nezdravého životného štýlu.

Čítať viac
POHĽAD VYSOKOŠKOLSKÉHO PEDAGÓGA NA ON-LINE VÝUČBU

POHĽAD VYSOKOŠKOLSKÉHO PEDAGÓGA NA ON-LINE VÝUČBU

Možno budú so mnou viacerí súhlasiť s tým, že doba Covidu nám priniesla viacero zmien v našom živote. Ani by nás nenapadlo, že škola sa prenesie do detských izieb, obývačiek, pracovní a my sa budeme navzájom vidieť prostredníctvom kamier. Keď bol v marci 2020 vyhlásený na území SR núdzový stav, veľa ľudí spozornelo, pretože prišlo niečo nové, niečo dovtedy nepoznané. Hlásené prípady a neskôr i úmrtia na ochorenie COVID-19 nás uzavreli do našich domácností a sociálne nás to izolovalo. Na jednej strane sme sa na chvíľu zastavili. Mám pocit, že už to viacerí z nás potrebovali, pretože doba bola rýchla a my sme chceli všetko stihnúť a všetko mať hneď.

Čítať viac
KORONAVÍRUS A ŠPORT

KORONAVÍRUS A ŠPORT

Volám sa Monika Škáchová a som reprezentantka vo vodnom slalome. Rovnako ako ostatným, aj mne obdobie pandémie zasiahlo do života. Začiatkom roka 2020, kedy sa koronavírus ešte len rozbiehal, som sa ako v predchádzajúcich rokoch vracala domov z jarnej prípravy. Jarnú prípravu vo vodnom slalome môžeme považovať za dôležitý medzičlánok medzi zimnou prípravou v posilňovni a pretekovým obdobím. Toho roku som jarnú prípravu uskutočnila v Austrálii, ktorá ponúka vynikajúce podmienky na prípravu v teple. Návrat domov bol kvôli celosvetovo sa rozvíjajúcej pandémii presunutý o pár dní skôr, pretože sme sa obávali, že by sme sa na Slovensko a následne domov neskôr dostať nemuseli. Našťastie sme bez väčších komplikácii zvládli presun, no doma nás už čakala povinná štrnásťdňová karanténa.

Čítať viac
Na čo slúži v tele GLP-1 hormón

Na čo slúži v tele GLP-1 hormón

GLP-1 (glucagon-like peptid) a GIP (glukózo-dependentný inzulinotropný polypeptid) sú hlavnými peptidmi zodpovednými za potravou stimulovanú sekréciu inzulínu. Oba patria do skupiny glukagónových hormónov. GLP-1 je peptidový hormón dlhý 31 aminokyselín pochádzajúci z tkanivovo špecifického postranslačného spracovania peptidu proglukagónu. Je produkovaný v endokrinných L-bunkách tenkého a hrubého čreva a určitými neurónmi v jadre solitárneho traktu v mozgovom kmeni v rámci odozvy na perorálne prijatie potravy.

Čítať viac
Ako funguje GLP 1 RA na srdcovocievny systém

Ako funguje GLP 1 RA na srdcovocievny systém

Vplyv GLP 1 RA na cievy – ateroskleróza, zápal Vplyv GLP 1 RA na srdce a mozog Vplyv GLP 1 RA na obličky

Čítať viac
Kardiovaskulárne riziko u pacienta s diabetes mellitus

Kardiovaskulárne riziko u pacienta s diabetes mellitus

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtí diabetikov. Koncepcia kardiovaskulárneho rizika, teda pravdepodobnosti výskytu infarktu myokardu alebo jeho ekvivalentov a mozgovej príhody predstavuje dve skupiny pacientov. Jednou skupinou sú pacienti bez klinických prejavov aterosklerózy, tzv. „primárna prevencia“ a vysoko rizikových pacientov s prekonaným a rozvinutým kardiovaskulárnym ochorením tzv. "sekundárna prevencia“. Diabetici sú však výnimočnou skupinou pacientov, keďže sa preukázalo, že riziko rozvoja kardiovaskulárnych príhod u diabetikov bez predchádzajúceho kardiovaskulárneho ochorenia je podobné ako u nediabetika s prekonaným infarktom myokardu.

Čítať viac
Terapia pacienta s cukrovkou 2. typu. I. časť - agonisty GLP-1 receptorov

Terapia pacienta s cukrovkou 2. typu. I. časť - agonisty GLP-1 receptorov

Diabetes mellitus 2. typu je veľmi časté a závažné ochorenie, ktoré vedie k postupnému poškodeniu prakticky všetkých tkanív a orgánových systémov ľudského organizmu. Na Slovensku je s týmto ochorením registrovaných viac ako 300 000 pacientov. Ochorenie vedie k poškodeniu očí, nervstva aj obličiek. Najzávažnejším dôsledkom ochorenia je však urýchlený rozvoj aterosklerózy a s ňou súvisiace srdcovocievne ochorenia, ako infarkt myokardu, angina pectoris, cievna mozgová príhoda, srdcové zlyhávanie, ktoré sú u pacientov s diabetes mellitus 2. typu častejšie a horšia je aj ich prognóza, čo sa týka úmrtnosti.

Čítať viac
Tri v jednom, GLP-1 a ich vplyv na hmotnosť

Tri v jednom, GLP-1 a ich vplyv na hmotnosť

Obezita je jedným z najväčších problémov súčasného zdravotníctva. Je spojená s mnohými ochoreniami. 80-90 % pacientov s diabetes mellitus 2. typu má nadváhu alebo obezitu, ktorá sa ale vyskytuje aj u pacientov s DM 1. Riziko vzniku diabetu u obéznych ľudí je 19,5x vyššie. Obezita je bránou k diabetu. S vysokým stupňom obezity u detí stúpa u nich výskyt diabetes mellitus 2. typu. Deti, ktoré dostanú diabetes v mladom veku zomrú na jeho komplikácie skôr ako ich rodičia, ktorí diabetes nemajú. Preto liečba obezity je jedným zo základných pilierov liečby diabetu. Okrem dôslednej edukácie, zmeny životného režimu nám pomáhajú aj lieky, ktoré okrem ovplyvnenia glykémií znižujú aj telesnú hmotnosť. Patria medzi ne tzv. GLP-1 analógy (glukagónu podobný peptid 1).

Čítať viac