Ako funguje GLP 1 RA na srdcovocievny systém

 

Vplyv GLP 1 RA na cievy – ateroskleróza, zápal:

GLP 1 RA redukciou telesnej hmotnosti znižujú množstvo centrálne uloženého tuku, a tak priaznivo pôsobia na viacerých úrovniach rozvoja aterosklerózy. V štúdiách na zvieratách napríklad znižovali zápalový proces v cievnej stene, tiež znižovali aktiváciu trombocytov. Ateroskleróza je multisystémové chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje cievny, imunitný a metabolický systém. Už tesne po narodení sú v stene ciev prítomné tzv. lipidové prúžky. Rozlišujeme 2 obdobia aterosklerózy: aterogénne a trombogénne. V trombogénnom období dochádza k interakcii 4 zložiek: endotelu, hladkých svalových buniek, monocytov a trombocytov. V priebehu života sa vytvárajú vplyvom poškodenia endotelu steny artérie zápalom (napr. infekcia, chlamýdie, fajčenie a i.) štruktúrne zmeny cievy pri ateroskleróze, ktorých výsledkom sú fibromuskulárne aterosklerotické plaky. V štúdiách na zvieratách GLP 1 RA priaznivo ovlyvňovali funkcie endotelu.

Vplyv GLP 1 RA na srdce a mozog:

Jadro aterosklerotického plaku obsahuje nekrotický materiál. Fisúry v plaku podmieňujú vznik trombózy. Nestabilné plaky môžu prasknúť a ich odkrytý obsah vyvolať poruchy kaogulácie a fibrinolýzy a vznik trombu, ktorý môže akútne cievu uzavrieť a vznikne tzv. infarkt srdca alebo mozgu. Ateroskleróza koronárnych a mozgových ciev u pacientov s DM2 je ťažšia a difúznejšia (väčšie aterosklerotické pláty so sklonom k ulceráciám a intrakoronárnym trombom) ako u nediabetikov. GLP 1 RA v štúdii znižovali o cca 28 % riziko vzniku infarktu myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhody. Priebeh náhlej cievnej príhody u niektorých našich pacientov liečených GLP 1 RA bol podľa našich skúsenosti s lepšou prognózou.

Vplyv GLP 1 RA na obličky:

Redukcia telesnej hmotnosti pri liečbe GLP 1 RA pozitívne vplýva na zlepšenie hodnôt krvného tlaku, čo vedie k ochrane obličiek. GLP 1 RA v štúdii znižovali novú a zhoršujúcu sa diabetickú nefropatiu (poškodenie obličiek) o 36 %.


Autor: MUDr. Linda Buková, PhD. Interná klinika Diabetologická ambulancia FNsP F. D. R., Banská Bystrica


« Späť