Cukrovka z pohľadu urológa - Rakovina prostaty – 2. časť

Prostata či inak nazývaná aj predstojná žľaza je pohlavný žľazový orgán, ktorý má každý muž. Nachádza sa tesne pod močovým mechúrom a jej stredom prechádza časť močovej trubice. Hlavnou  funkciou je tvorba prostatického sekrétu, čo tvorí až 30 % objemu ejakulátu. Vekom sa prostata môže zväčšovať a tlačiť na prostatickú časť močovej trubice čím vznikajú problémy s močením. Tento útlak môže byť spôsobený benígnou hyperpláziou (zväčšením) prostaty alebo rastúcim nádorom.

Rakovina prostaty je celosvetovo druhé najčastejšie onkologické ochorenie u mužov. Na Slovensku je podľa Národného onkologického registra odhadovaná incidencia tohto ochorenia pre rok 2022 približne 2900 prípadov a stúpa s vekom. Za rok 2020 zomrelo na nádor prostaty až 738 pacientov.

Medzi rizikové faktory vzniku rakoviny prostaty patrí výskyt v rodine a genetické faktory, veľký obvod pásu a zvýšený krvný tlak. V štúdii uvádzanej v Európskych urologických doporučených postupoch sa zistilo, že užívanie metforminu znižuje riziko vzniku karcinómu prostaty. Tento liek sa ale neodporúča ako prevencia.

Na Slovensku je možné, a zdravotnou poisťovňou hradené, preventívne urologické vyšetrenie u mužov nad 50 rokov, v prípade výskytu nádoru prostaty v rodine sa veková hranica posúva na 40 rokov. Pokiaľ sa nádor prostaty zachytí v skorom štádiu, je vzhľadom na variabilitu moderných prístupov terapie veľmi dobre liečiteľný.

Rakovina prostaty sa v skorom štádiu neprejaví, pretože sa nádor najčastejšie nachádza v okrajovej zóne. Pacienti preto prichádzajú častokrát až s pokročilým lokálnym nálezom a výnimku netvorí ani primárny záchyt už generalizovaného ochorenia s prítomnosťou metastáz (najmä do kostí).

Najčastejšími nešpecifickými príznakmi pokročilého nádoru prostaty z útlaku močovej trubice je slabší prúd moču, zhoršené močenie až nemožnosť sa vymočiť, môže sa pridať krv v moči, v neskorých štádiách aj bolesti kostí. Vždy je nutné tieto symptómy odlíšiť od bežnej hyperplázie (zväčšenia) prostaty, ktorá prichádza s vekom.

Dovyšetrenie je nutné prenechať špecialistom – urológom v rámci vyšetrenia, ktoré zaberie len niekoľko minút. Pozostáva z rozhovoru lekára s pacientom, odberu krvi na nádorové ukazovatele prostaty (PSA, PHI), samotného vyšetrenia brucha a vonkajšieho genitálu, ultrazvuku močových ciest a prostaty a čo je najdôležitejšie, vyšetrenia cez konečník. Cez konečník je prostata najlepšie dostupná, pričom je to nebolestivá metóda pri dostatočnom poučení a spolupráci pacienta.

Pri podozrení na nádor prostaty sa v prípade indikácie doplňuje magnetická rezonancia prostaty a následne biopsia prostaty. Je to invazívna metóda, pomocou ktorej sa odoberajú vzorky prostaty tenkou ihlou cez konečník alebo hrádzu. Vzhľadom k stupňu nádoru prostaty zisteného z výsledkov histológie doplňujeme potrebné zobrazovacie vyšetrenia (CT – počítačovú tomografiu a scintigrafiu skeletu) či pristupujeme rovno k liečbe. Potom rozhodnutie o možnosti liečby rakoviny prostaty závisí od rozsahu choroby v čase diagnózy, od zdravotného stavu a taktiež preferencií pacienta. Môže pozostávať z aktívneho sledovania, chirurgického odstránenia prostaty, rádioterapie či chemoterapie alebo paliatívnej terapie.

Máme november, mesiac venovaný práve mužskému zdraviu, a preto sa odhodlajte navštíviť urológa. Celosvetovo už dlhoročne prebieha kampaň ,,Movember“, kedy si muži nechávajú narásť fúzy, aby upozornili na mužské zdravie. V tomto prípade nejde len o prostatu, ale aj o genitálie muža – penis a semenníky.

MUDr. Nicolette Zavillová
Karlovarská krajská nemocnica a.s.
Urologické oddelenie


Autor: MUDr. Nicolette Zavillová, Karlovarská krajská nemocnica a.s. Urologické oddelenie


« Späť