Manažment pacienta na diabetologickej ambulancii v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Milí diabetici, v úvode sa chcem poďakovať, že som dostala vo vašom časopise priestor prihovoriť sa vám z pozície diabetologickej sestry, pracujúcej na ambulancii. Táto doba pandémie nás zdravotníkov, ale i vás pacientov dostala do pozície, kedy musíme urýchlene reagovať na zmeny, ktoré k nám prichádzajú vo forme nariadení, usmernení a odporúčaní vlády a hlavného hygienika Slovenskej republiky. Chcem vás ubezpečiť, že robíme všetko preto, aby sme našu prácu zorganizovali tak, aby sme ochránili vás i nás pred možným šírením choroby.

Režim práce vždy určuje lekár a sestra vykonáva a zabezpečuje všetky stanovené kritériá. Je na zodpovednosti každého pacienta, aby sa informoval o opatreniach, ktoré boli prijaté na ambulancii v súvislosti s pandémiou.

Dôležité je dodržiavať:

Sociálny odstup – netlačiť sa k dverám, dodržiavať odstup 2 metre.

Hygienu – dezinfekcia rúk, rúško – nie respirátor. Ak respirátor, tak aj jeho prekrytie rúškom alebo ochranným štítom.

Osobnú zodpovednosť – ak máte kašeľ, nádchu, horúčku kontaktujte sa s lekárom telefonicky. Nezatajujte možný kontakt s osobou pravdepodobnou alebo potvrdenou na ochorenie COVID-19.

Ambulancia zabezpečí:

Čakáreň – stoličky len presný počet v rozložení 2 metre od seba, ich pravidelná dezinfekcia. Sestra priebežne usmerňuje pacientov v čakárni, zabezpečuje vyvesenie aktuálnych informácií na viditeľnom mieste, dostatok tlačív na čestné vyhlásenie pacienta. Pri vstupe do ambulancie môže premerať TT.

Možnosť telefonickej konzultácie.

E-recept – vyhradenie času na telefonické objednanie i predpis liečiv.

Objednávanie pacientov na kontrolu v presnom dni a čase.

Edukácia pacienta len individálna.

,, Komunikácia je základnou zložkou interakcie medzi ľuďmi“
(Šútovec J. a kolektív: Psychológia
a pedagogika 1. vyd. Martin 1994)

Pýtate sa: „Ako sa mám samostatne starať o svoje zdravie v čase núdzového stavu či obmedzení?“

Verím, že niečo z našej opakovanej edukácie sa na vás „nalepilo“ a dokážete sa s touto situáciou popasovať. Máte glukomer, máte diaphan, máte nás na telefóne, mnohí internet a množstvo edukačného materiálu. V kuchyni sa nezdržujte dlho, iba ak skúšate nové diétne jedlá alebo sa zabávate vážením potravín a ich prepočtu na sacharidové jednotky. Nevysedávajte pri televízore, iba ak práve nedávajú peknú hudbu, pri ktorej tancujete, alebo si precvičujete mozog pri vedomostných reláciách. Čas doma venujte sebe, možno aj relaxom pri šľapacom kúpeli.

V tomto období sa može u vás prejaviť:

psychické vyčerpanie - prejavujúce sa stálou únavou počas celého dňa a stratou energie

poznávacie vyčerpanie – neviete udržať pozornosť, zabúdanie, neschopnosť sa rozhodnúť

nespokojnosť - prejavujúca sa z neplnohodnotného, nespokojného života

zdravotné problémy – depresia, úbytok alebo nadmerný prírastok hmotnosti, tráviace ťažkosti, vysoký TK

Tieto stresové stavy vám oslabujú imunitu tak dôležitú najmä v prevencii vírusových ochorení.

Ako zvládnuť stres?

Venujte sa svojim koníčkom, aktívne oddychujte, čítajte knihy, relaxujte pri hudbe, doprajte si prechádzku na čerstvom vzduchu mimo veľkej koncetrácii ľudí, najlepšie v prírode za mestom, dedinou. Psychická pohoda a vyrovnanosť je rovnako dôležitá ako fyzické zdravie.

Prajem vám veľa psychického i fyzického zdravia a želám si, aby sme sa stretli v budúcom roku v zdraví a bez zdravotných komplikácií na krásnych podujatiach organizovaných ZDS pre vás diabetikov z celého Slovenska.

 

Eva Pacalajová


Autor: Eva Pacalajová


« Späť