Pneumónia diabetikov: Ako sa chrániť?

Cukrovka je jedným z faktorov spôsobujúcich náchylnosť k infekčným ochoreniam. Znížená obranyschopnosť a hyperglykemické prostredie organizmu diabetika znamená aj väčšie riziká v súvislosti s respiračnými ochoreniami.

Riziká zápalu pľúc

Najčastejšia a zároveň najvážnejšia infekcia dýchacieho systému je u diabetikov pneumónia, ktorú poznáme aj ako zápal pľúc. U ľudí trpiacich chronickým ochorením môže mať ťažký priebeh, obzvlášť nebezpečné sú pneumónie u starších osôb. Zdravotnícka ročenka SR uvádza chrípku a zápal pľúc ako štvrtú najčastejšiu príčinu úmrtí vo vekovej skupine nad 65 rokov. Ďalším rizikom je destabilizácia sprievodných ochorení, v tomto prípade komplikácie cukrovky či zlyhanie obličiek. Po zápale pľúc najmä seniori často uľahnú a veľmi pomaly sa zotavujú.

Príznaky ochorenia

Zápal pľúc môže mať zo začiatku príznaky, ktoré sú ľahko zameniteľné s iným ochorením. Patrí sem sťažené dýchanie, kašeľ, vykašliavanie, teploty, horúčky a triašky, prípadne bolesti svalov a kĺbov. Niekedy, najmä u starších ľudí, môže mať úplne atypický priebeh a prejaví sa zmenou nálady či malátnosťou. Je preto pomerne ťažké ho diagnostikovať včas a liečba je náročná, čo môže viesť k vzniku zbytočných komplikácií. Ani včas podaná úspešná antibiotická liečba nemusí byť zárukou, že sa pacient bude môcť rýchlo vrátiť do bežného života. Je preto veľmi dôležité, aby sa diabetik vyhol tomuto ochoreniu preventívnymi opatreniami.

Dôležitá je aktívna prevencia

Pre rizikové skupiny, medzi ktoré patria aj diabetici, má veľký význam aktívna ochrana. Ide o dodržiavanie základných hygienických zásad, ako je umývanie rúk, udržiavanie odstupu a nosenie rúšok. Dôležitý je aj príjem vitamínov C a D, najmä ak ide o seniorov, ktorí nemajú dostatok pohybu na čerstvom vzduchu. Ľuďom starším ako 59 rokov, ako aj všetkým chronicky chorým pacientom a ľuďom s poruchou imunitného systému sa odporúča očkovanie proti chrípke a očkovanie proti pneumokokom. Očkovanie proti chrípke sa vykonáva každoročne, pretože vírus sa mení. Na očkovanie proti pneumokokom stačí v prípade tzv. konjugovanej vakcíny jedna dávka a pri polysacharidovej vakcíne sa očkovanie opakuje až po 5-6 rokoch. V ambulancii praktického lekára je možné absolvovať v jeden deň súbežne obe očkovania. Vakcíny sú pre vybrané rizikové skupiny populácie, a síce pre ľudí nad 59 rokov a chronicky chorých, plne hradené z verejného zdravotného poistenia.


« Späť