COVID-19 A DIABETES MELLITUS

Nový koronavírus – koronavírus-2 (SARS-CoV-2) z roku 2019 zapríčiňuje závažný akútny respiračný syndróm, pričom choroba s ním spojená sa nazýva COVID-19. Patrí do známej skupiny, v ktorej sú vírusy ako SARS (z angl. Severe Acute Respiratory Syndrome v preklade ťažký naliehavý respiračný syndróm). Predstavuje nový kmeň koronavírusu, ktorý bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Infekciozita ochorenia COVID-19 je veľmi vysoká, šíri sa exponenciálne. Diabetes mellitus je jedným z rizikových faktorov korelujúcich s ťažším priebehom infekcie, s potrebou hospitalizácie, prípadne aj vzniku komplikácií a úmrtia. Dôvodom je oslabená a modifikovaná imunita pri tomto ochorení, hlavne v prípade jeho nedostatočnej liečby a súčasne sa vyskytujúcich ďalších rizikových faktorov ako sú: obezita, fajčenie, ochorenia kardiovaskulárneho systému, obličiek.

PRÍZNAKY A PRIEBEH OCHORENIA, LIEČBA

Ochorenie je vysoko infekčnou nákazou, ktorá sa prenáša vzduchom z človeka na človeka, alebo kontaktom rukami s prenosom do oblasti očí, úst. Spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. U nakazeného sa môžu prejaviť príznaky virózy, resp. klasických respiračných ochorení, napr. chrípky – teplota nad 38 stupňov celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, bolesť hlavy, sťažené dýchanie a únava. V niektorých prípadoch sa objaví aj zápal pľúc. Ochorenie mení aj parametre zrážania krvi, preto sa môžu vyskytnúť aj ambólie, cievne mozgové príhody, či infarkty. Ochorenie Covid -19 nie je obyčajnou chrípkou a nie je len pneumóniou, ale ide o celkové ochorenie, ktoré môže postihnúť pečeň, obličky alebo sa môže prejaviť iba príznakmi z gastrointestinálneho traktu napr. hnačkami a zvracaním a nemusí máť pľúcne príznaky.

Inkubačná doba pri tomto type koronavírusu je zvyčajne 2 až 21 dní. Je vysoko infekčný a vírus dokáže pretrvať vo vzduchu aj 4-8 hodín. Na povrchu kovu, dreva aj tri dni. Nakazený človek bez akýchkoľvek príznakov je infekčný a aj po vyliečení sú popísané prípady pozitivity s možnosťou šírenia nákazy v trvaní aj troch týždňov. Za neinfekčného a vyliečeného sa považuje pacient, ktorý má negatívne aspoň dva testy na COVID-19 počas 24 hodín.

Pacienti môžu mať po vyliečení - po prekonanej COVID-19 infekcii vzniknuté špecifické protilátky, ktoré sa môžu použiť na liečbu chorých pacientov. COVID-19 je ochorenie, ktoré môže ten istý človek dostať opakovane. Na celom svete vyvíja očkovacie látky cca 56 privátnych /farmaceutických vývojových tímov (medzi nimi Janssen, Sanofi, Pfizer and GlaxoSmithKine) a 22 projektov je vedených akademickými pracoviskami a neziskovými organizáciami. Teoretický odhad na získanie použiteľnej vakcíny je 18 mesiacov. Prvá v praxi používaná očkovacia látka je zatiaľ v Rusku.

RIZIKOVÉ FAKTORY PRE COVID-19

Medzi hlavné rizikové faktory  patria diabetes mellitus, chronické ochorenia pľúc a ochorenia srdca(1). Pacienti, ktorí majú tieto rizikové faktory, vyžadovali častejšie hospitalizáciu (71 %), liečbu na intenzívnych jednotkách (78 %) v porovnaní s tými čo hospitalizáciu nevyžadovali (27 %). Pacienti vo veku ≥ 65 rokov vyžadovali hospitalizáciu a pobyt na intenzívnych jednotkách 2-3x častejšie, ako mladší pacienti vo veku 19-64 rokov.

Fajčenie výrazne zvyšuje šancu prepuknutia choroby. Dôvodom je nadmerná produkcia enzýmov, ktoré umožňujú koronavírusu dostať sa do pľúcnych buniek. Fajčiari a ľudia s chronickými pľúcnymi chorobami majú zvýšené hladiny enzýmu ACE-2, ktorý pomáha prenosu vírusu do buniek, kde sa rozmnožuje. Štatistiky dokumentujú, že úmrtnosť na COVID-19 je väčšia u mužov ako u žien. V prípade USA tvoria muži až 60 % úmrtí na chorobu. Môže to súvisieť s faktom, že muži fajčia častejšie ako ženy. Podľa WHO fajčí 40 % mužov a 9 % žien. Diskutuje sa aj o častejšom kontakte ruka-ústa pri fajčení.

COVID-19 a obezita

Zo súčasných vyhodnotených údajov je dokázané, že obézni ľudia vyžadujú častejšie hospitalizáciu súvisiacu s COVID-19 a obezita by mohla byť rizikovým faktorom závažnejšieho priebehu COVID-19.

Diabetes ako rizikový faktor pre COVID-19

Nedostatočne kontrolovaná glykémia vytvára podmienky pre rýchlejšie a ľahšie rozmnožovanie a šírenie vírusov všeobecne. Pri hyperglykémii dochádza k zníženiu imunity. Preto sa odporúča, aby diabetickí pacienti v čase pandémie dôsledne dodržiavali liečbu a monitoring glykémií, zabezpečili si dostatok liekov a boli v kontakte so svojím lekárom v prípade zhoršenia glykemických hodnôt alebo klinického stavu. Medzinárodná diabetická federácia, Americká a Európska diabetologická spoločnosť vydala odporúčanie pre pacientov s diabetes ako predchádzať nakazeniu COVID-19, ako postupovať pri monitorovaní a selfmanažmente diabetes mellitus, aké otázky si pripraviť na lekára. Odborné spoločnosti majú svoje odporúčania pre pacientov s diabetom (https://idf.org/images/IDF_Europe/Information_on_Corona-Virus_Disease_2019__COVID-19_outbreak_and_guidance_for_people_with_diabetes_-_Final.pdf)

PREVENCIA COVID-19, postupy na Slovensku

Pacient, ktorý má diabetes, by mal veľmi dôsledne dodržiavať odporúčania, ktoré zabezpečujú ochranu a prevenciu vzniku COVID-19.

Pre pacientov s diabetes mellitus pri prevencii ochorenia platia rovnaké zásady ako pre pacientov bez diabetu. Slovensko pristúpilo k prevencii širenia COVID-19 opatreniami regulujúcimi pohyb obyvateľov, ochranou hraníc s povinnou karanténou všetkých pricestovaných ako aj ľudí, ktorí mali kontakt s pacientom s pozitivitou na COVID-19. Povinné je používanie ochranných rúšok, regulujú sa obchody a prevádzky. Plánuje sa celoslovenské testovanie na COVID-19, obmedzenia pri vstupe do potravín, do zdravotných zariadení a dopravných prostriedkov.

Aktuálny počet nakazených a vyliečených pacientov je možné nájsť na http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250(2).

Slovensko sa snaží aktivovať svoje sily a zdroje v boji proti COVID-19. Aj na Slovensku sa vyvíja očkovacia látka. Unikátnym je aj systém neinvazívnej trojhladinovej ventilácie, ktorá vznikla na Slovensku, a pri použití ktorej bola úmrtnosť na SARS 4x nižšia v porovnaní s klasicky používanou ventiláciou(3).

Pre prácu na diabetologických ambulanciách boli vydané metodické usmernenia hlavného odborníka pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v diabetologickej ambulancii počas pandémie COVID-19.

Pre pacientov platia všeobecné zásady:

Umývať si ruky častejšie, minimálne 20 sekúnd.

Využívať účinné dezinfekčné roztoky.

Zostávať doma, necestovať, nechodiť na spoločenské, rodinné stretnutia.

Dodržiavať sociálny odstup.

Nosiť rukavice, masku, malý dezinfekčný prostriedok so sebou v prípade, ak idete mimo domova.

Pracovať ak je to možné z domu

Vyhnúť sa blízkosti ľudí v rôznych situáciach napr. pri nakupovaní, v banke a podobne, dodržiavať odporúčanú vzdialenosť.

Pacient by sa mal snažiť aj počas obdobia COVID-19 dosahovať čo najlepšie hodnoty glykémií a glykemickú kompenzáciu. Klásť dôraz pri zníženom pohybe na udržanie telesnej hmotnosti a nepriberanie na hmotnosti. Je to veľmi dôležité, nakoľko zhoršené parametre glykemickej kompenzácie a obezita zhoršujú priebeh ochorenia COVID-19, ako aj prognózu pacienta a následky po prekonaní tohto ochorenia. Vždy sa poraďte so svojím ošetrujúcim diabetológom, absolvujte aj telefonickú kontrolu, preberte svoje problémy a situáciu so svojím diabetológom. Dohodnite si aj nasledujúci termín kontroly, ciele, ktoré vám treba dosiahnuť, čo potrebujete zlepšiť, akú frekvenciu merania glykémií máte zvoliť, aké úpravy a zmeny stravovania potrebujete zaviesť vo svojej životnej režii. Snažte sa, ak je to možné, chodiť do prírody, na prechádzky. Udržujte si psychické zdravie, relaxujte, potešte sa činnosťami, ktoré rád robíte. Prečítajte si knihy, počúvajte hudbu, prípadne pestujte iné koníčky. Budovanie psychickej pohody, snažiť sa znížiť stres a tlaky súčasnej Covid-ovej doby je veľmi dôležité pre vaše duševné ale aj fyzické zdravie. Glykémie veľmi citlivo odpovedajú na akýkoľvek stres, napätie a nervozitu.

COVID-19 u pacienta s diabetes mellitus

Pacient s diabetes mellitus má dodržiavať všeobecné zásady „chorých dní“:

Pite dostatok tekutín.

Monitorujte svoje glykémie pravidelne podľa odporúčania lekára.

Merajte teplotu.

V prípade klinických ťažkostí - bolesti brucha, horúčky, zvracania merajte svoje hodnoty ketolátok v krvi, prípadne v moči.

Dodržiavajte odporúčania vášho lekára.

Keď sa pacient s diabetes mellitus dostane do karantény v súvislosti s COVID-19, mal by sa na ňu dobre pripraviť.

Je veľmi dôležité mať pripravené kontakty na svojho lekára, okolité lekárne, urgentnú zdravotnú službu. Zabezpečiť si dostatok jedla a zásoby liekov a inzulínu na obdobie aspoň jedného mesiaca a pravidelne ich kontrolovať. Nové lieky dopĺňať najneskôr, keď má človek už zásoby na 1-2 týždne, nie v posledný deň.

V prípade, ak sa pacient s diabetes mellitus dozvie, že bol v kontakte s pozitívnym pacientom alebo má príznaky COVID-19 mal by zavolať svojmu ošetrujúcemu lekárovi a zvoliť odporúčaný postup. Na webovej stránke www.korona.gov.sk sa potrebuje objednať na testovanie prítomnosti COVID-19. Následne absolvuje karanténu a prípadnú potrebnú liečbu. Aj pacient, ktorý bol v kontakte s pozitívnym pacientom a má negatívny test, ostáva 10 dní v karanténe.

Pacient s diabetes mellitus po prekonaní COVID-19

Po prekonaní ochorenia sa pacienti vracajú do bežného života: štúdium, práca. Odporúča sa v danej špecifickej situácii mať:

dostatok ručných dezinfekčních prostriedkov,

účinné dezinfekčné prostriedky na toaletách,

dezinfekčné jednorazové utierky, papierové uteráky,

dostatok rúšok,

rukavice na ochranu,

miesta na uloženie čistiacich prostriedkov, napr. papierové uteráky, špeciálne odpadkové koše.

Pri práci je potrebné dezinfikovať pracovný povrch stola, klávesnicu počítača, kľučku dverí, telefónne slúchadlo, vypínač svetla a to v pravidelných intervaloch.

Dôležité je aj stravovanie, dostatok vitamínov, ľahká strava a udržiavanie si fyzickej kondície a telesnej hmotnosti ako aj duševné zdravie a duševná hygiena.

COVID-19 mení životy nás aj našich pacientov. Mení prevádzku a postupy na našich ambulanciách. Každý deň prichádzajú nové informácie od odborných a iných organizácií, usmernenia, webináre, príspevky na blogoch z rôznych krajín s dokumentovanými klinickými prípadmi. Vírus odhaľuje svoje účinky na ľudský organizmus a na celú spoločnosť. Ovplyvňuje a ohrozuje životy a vyvracia ekonomiku na celom svete. Globálna vírusová vojna sa šíri na celý svet oveľa rýchlejšie ako sme predpokladali. Všetci si želáme, aby sme zomknutím a spoločnými silami dokázali všetky ťažkosti prekonať a pomôcť našim pacientom aj v týchto náročných časoch. Hlavné odporúčanie pre COVID-19 pre pacientov s diabetes mellitus: snažte sa udržať svoje glykémie a zdravotný stav pod kontrolou viac, ako kedykoľvek predtým a dodržiavajte odporúčania vášho diabetológa.

Doc. MUDr. Doničová Viera,
PhD., MBA
Interná a diabetologická ambulancia

LITERATÚRA

  1. How Comorbidities Affect COVID-19 Severity in the U.S. Stephen G. Baum, MD reviewing Chow N et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020 Apr 3
  2. Aktuálny výskyt COVID-19 na Slovensku http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250
  3. Candík P, Depta F, Imrecze S a kol. : Minute Ventilation Stabilization During All Pressure-Control / Support Mechanical Ventilation Modes, Physiological research, ISNN 1802-9973 (online)

Autor: Doc. MUDr. Doničová Viera, PhD., MBA


« Späť