4. marec: Svetový deň obezity 2020

 

tlačová správa 4. marec 2020, Slovenská obezitologická asociácia

Počet obéznych ľudí sa za posledných 50 rokov takmer strojnásobil. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že do roku 2025 bude trpieť obezitou každý 5. dospelý na svete. Najväčší nárast pacientov a zároveň najmenšiu pravdepodobnosť splnenia cieľov WHO v manažmente obezity zaznamenávajú krajiny s nižšími a strednými príjmami, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika.            

Obezita a k nej pridružené ochorenia predstavujú najvýznamnejšiu ovplyvniteľnú príčinu závažných chronických ochorení (cukrovka, nádorové a neurodegeneratívne ochorenia) a preventabilných úmrtí.   V Európe trpí na cukrovku  32 miliónov ľudí, z toho viac ako 6 miliónov o svojom ochorení nevie. Podľa odborníkov toto číslo do roku 2030 narastie o 25 %, teda o ďalších 40 miliónov ľudí. Na Slovensku trpí nadváhou viac ako 60% dospelých.

„Napriek záväzkom nie je Slovenská republika na dobrej ceste k plneniu cieľov WHO v manažmente obezity. Toto ochorenie je komplexným problémom a vyžaduje si zložitý interdisciplinárny prístup, ako aj odhodlanie pacienta. Pacient s obezitou nepotrebuje kozmetické úpravy, ale dlhodobú účinnú liečbu s trvalo udržateľným výsledkom, na ktorej sa podieľa množstvo odborníkov od psychológa, diabetológa, diétológa, obezitológa, angiológa, až po chirurga,“ upozorňuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetickej spoločnosti (OS SDS).

 

siora-photography-cixohzDpNIo-unsplash

 

O projekte

Svetový deň obezity (4. marec) je osvetový projekt združujúci koalíciu odborných organizácií z celého sveta s cieľom inšpirovať ku globálnym zmenám vo vytváraní správnych politických rozhodnutí, postojov a opatrení v manažmente obezity ako globálneho a komplexného zdravotného problému.

Na Slovensku ide v poradí o 5. ročník, ktorý sa bude niesť najmä v znamení prevencie a edukačnej činnosti. Zameriavať sa bude na merania vo vybraných lekárňach po celom Slovensku, kde budú mať návštevníci možnosť zistiť svoje BMI, či krvný tlak. Organizátor, Slovenská obezitologická asociácia, sa tak snaží poukázať na význam úlohy lekárnika ako jednej z prvých kontaktných osôb v prevencii obezity a jej komorbidít, ale aj v nasmerovaní obézneho jedinca do zdravotníckeho systému.

Súčasťou projektu Slovenský deň obezity je okrem vzdelávania laickej verejnosti aj edukácia odbornej verejnosti k téme moderných trendov v manažmente obezity. Prednášky prebehnú na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, Poľnohospodárskej univerzite v Nitre a na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, ako aj v rámci dôležitých odborných medicínskych kongresov.


« Späť