Cukrovka a kontinuálny glukózový monitoring - verní partneri nielen v zdraví, ale aj v chorobe

 

Kašeľ, nádcha, zvýšená teplota či dokonca horúčka? Neobchádzajú bohužiaľ ani diabetikov. Jeseň a koniec zimy je obdobím častejších infekcií dýchacích ciest, letné mesiace dávajú príležitosť črevným nákazám. Choroba je všeobecne pre organizmus stres a stres je sprevádzaný inzulínovou rezistenciou. Diabetici túto situáciu často popisujú, akoby im inzulín prestával „fungovať“. Na inzulínovej rezistencii sa podieľajú hormóny a pôsobky, ktoré sa uvoľňujú pri zápalovom procese. Diabetik nemá na výber. Dostatok tekutín, lieky proti horúčke, nesladené sirupy od kašľa, v prípade bakteriálnych infekcií antibiotiká ordinované lekárom. To by sme zvládli. Ale čo s glykémiami? V tomto prípade sa núka heslo klasika „Učiť sa, učiť sa, učiť sa“, pretvoriť na merať sa, merať sa, merať sa. Choroba môže byť sprevádzaná hyperglykémiou, či hypoglykémiou a akoby to nestačilo, mení sa rýchlo a často neočakávane. V prípade, že pacient na situáciu nezareaguje alebo zareaguje neskoro, môže stav relatívne rýchlo progredovať a skončiť rozvratom vnútorného prostredia s nutnosťou hospitalizácie.

Na monitorovanie hladiny glukózy využívame najčastejšie klasické glukomery, pri ktorých však to, čo sa deje medzi jednotlivými meraniami, zostáva skryté. Na meranie využívame kapilárnu krv, v prípade potreby intenzívnejšieho merania sú nevýhodou rozpichané končeky prstov. Selfmonitoring je v tomto prípade akoby pár skladačiek z puzzle, pričom celkový obraz zostáva záhadou. Ďalším spôsobom kontroly glykémie je meranie hladiny glykémie z medzibunkovej tekutiny pomocou senzora zavedeného do podkožia. Okrem senzora sa systém skladá z vysielača, zobrazovača dát (čítačka, smartfón, inzulínová pumpa) s prepojením cez Bluetooth. V rámci týchto systémov rozlišujeme Flash Glucose Monitoring (FGM) a Continual Glucose Monitoring (CGM). Z hľadiska využitia počas choroby je hlavnou výhodou CGM možnosť výstrah a alarmov. CGM systémy (napr. Guardian systémy spoločnosti Medtronic). CGM systémy dokážu predvídať hraničné hladiny glykémie podľa individuálnych nastavení. Tie môžu byť počas choroby odlišné. Veľkou pomocou sú tzv. trendové šípky, ktoré na displeji predikujú jednak vývoj glykémie (smerom hore alebo dole) a zároveň rýchlosť tejto zmeny (počtom šípok od jednej do troch). Za 24 hodín sa vyhodnotí priemerne takmer 300 meraní, ktoré sa reportujú v pravidelných intervaloch. Vďaka tomuto systému dokáže nielen dospelý diabetik, ale napríklad aj rodičia dieťaťa-diabetika včas rozpoznať riziko neočakávaného vývoja glykémie. Veľkou výhodou napríklad u detí, kde je manažment ochorenia na pleciach rodičov, je priame načítavanie údajov do 6 metrov vzdialenosti zobrazovača od vysielača a v prípade prerušenie spojenia sa údaje spätne dočítajú. Vďaka alarmu si napríklad pri horúčkovitých ochoreniach (spájané so vzostupom glykémie) dokáže pacient včas navýšiť bazálny inzulín, dopichnúť korekčný bolus, v opačnom prípade riešiť hroziacu hypoglykémiu (hnačkovité ochorenia). Včasný signál hyperglykémie pripomenie kontrolu ketolátok, vďaka ktorej možno predísť možnej ketoacidóze, ktorá môže byť závažnou komplikáciou akútnych infekcií u diabetikov. Tieto systémy majú tiež výrazný edukatívny rozmer a sú súčasťou personalizovaného manažmentu diabetika, trendu súčasnej diabetológie.


Autor: MUDr. Miriam Avramovová, Diabetologická ambulancia V. Internej kliniky LF UK a UNB


« Späť