Mám diabetes mellitus-ako postupovať počas pandémie COVID-19

 

Dňa 16. 3. 2020 bola na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásenou dňa 11. 3. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Niektorým ľuďom hrozí väčšie riziko nákazy, ako poukazujú prvotné informácie z krajín, kde sa prudko COVID-19 rozšíril a to: starším vo veku 60 rokov a viac a tiež ľuďom, ktorí majú vážne chronické ochorenie, ako napríklad: ochorenia srdca a pľúc, chronické choroby so znížením imunity a tiež pacientom s cukrovkou. Na Slovensku bolo v roku 2018 evidovaných 355 895 diabetikov, z toho takmer 200 000 starších ako 60 rokov, ktorých vymedzujeme ako najzraniteľnejšiu skupinu vo vzťahu k pandémii COVID-19.

 Ak je pacient-diabetik v tomto období stabilizovaný, nie je vhodná osobná návšteva u svojho diabetológa, pretože diabetológ fyzicky neošetruje takýchto pacientov. Vhodné je manažovanie liečby pomocou informačno-komunikačných prostriedkov (pevná linka, mobil, SMS, e-mail, videohovor a pod.). Diabetológ môže týmto spôsobom zistiť subjektívny stav pacienta, výsledky selfmonitoringu glykémií a na základe nich môže eventuálne upraviť antidiabetickú liečbu. Využíva e-recept a realizuje preskripciu liekov a zdravotníckych pomôcok pre diabetika v dostatočnom množstve.

 V akútnych prípadoch po predchádzajúcej telefonickej konzultácii pacienta so svojím diabetológom (ešte pred rozhodnutím vyjsť z domu a zamieriť k lekárovi) je možné dohodnúť si vyšetrenie v diabetologickej ambulancii. Ak je to možné, diabetológ zabezpečí uzamknutie čakárne a ošetruje pacientov len po predchádzajúcom telefonickom, SMS alebo mailovom skonzultovaní.

Za akútny stav u diabetika považujeme: opakované nízke hodnoty krvného cukru (hypoglykemické) stavy, vysoké hodnoty krvného cukru (hyperglykemické) stavy s ketoacidózou, akútnu léziu na dolnej končatine (diabetická noha), neznášanlivosť, vedľajšie nežiaduce účinky naposledy ordinovanej antidiabetickej liečby, úpravu liečby po prepustení z hospitalizácie, novozistený diabetes mellitus, technické problémy s glukomerom, inzulínovým perom, eventuálne pumpou.

 Vždy je však dôležité vylúčiť ešte pred vyšetrením u svojho diabetológa, či pacient alebo iná blízka osoba nemala pozitívnu cestovateľskú anamnézu (cesta do ktorejkoľvek krajiny posledných 21 dní), či pacient alebo iná jemu blízka osoba nebola v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou COVID-19, a tiež to, či pacient alebo jemu blízka osoba nie je v nariadenej karanténe. Nutné je aj vylúčiť aby pacient alebo iná jemu blízka osoba nemala príznaky infekcie dýchacích ciest.

Pacient môže vstúpiť do priestorov diabetologickej ambulancie len s nasadenou bariérovou ochranou tváre (rúško, v krajnom prípade šatka a pod.). Pri vstupe do ambulancie sestra vyzve pacienta a dohliadne na dôkladné umytie si rúk podľa poučenia, prípadne aplikuje alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky. Pri vyšetrení diabetológ aj personál použijú ochranné prostriedky bariérovej ochrany.

Ak diabetik žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v povinnej karanténe pre podozrenie na koronavírus, aj on musí byť tiež v povinnej 14 dňovej karanténe. Neodporúča sa starším diabetikom nad 65 rokov chodiť na prechádzky, pobyt vonku by mal byť čo najminimálnejší (napr. krátka cesta na nákup).

 Dúfajme, že aj diabetici, pri dodržaní všetkých preventívnych opatrení, túto mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 zvládnu.


Autor: Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. SchronerMED, s.r.o., interná a diabetologická ambulancia, Košice  


« Späť