PANDÉMIA KORONAVÍRUS V KONTEXTE OŠETROVATEĽSTVA

 

Celý svet sa usiluje o boj s koronavírusom. Tento neviditeľný nepriateľ nás všetkých postavil do pozoru. Odrazu máme čo robiť, aby sme sa správne zaradili, či to už podľa nariadení vlády Slovenskej republiky, či podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo na základe varovných poznatkov a informácií z celého sveta. Teraz si uvedomujeme asi najviac, že sme na jednej lodi a bez vzájomného rešpektu, sebadisciplíny a vzájomnej pomoci si ťažko poradíme v tejto mimoriadnej situácii. Vo všetkých médiách vidíme, ako v prvých radoch v tomto boji stoja zdravotnícki pracovníci – lekári a sestry, ktorí sú najbližšie zoči-voči nepriateľovi na jednej strane a ľuďmi, ktorí sú odkázaní na ich pomoc, na strane druhej.

Vo svojom príspevku chcem poukázať hlavne na sestry, predstaviteľky ošetrovateľstva. Ošetrovateľstvo je múdrosť, láska a pomoc. Plní jednu z najrozsiahlejších úloh zdravotnej starostlivosti, pričom zahŕňa nielen odbornú starostlivosť o pacientov, ale aj komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v zdraví i počas choroby o všetky vekové skupiny ľudí. Má nesmiernu morálno-etickú hodnotu pre človeka, hlavne pre jeho spokojnosť, aby sa nebál, že zostane sám v bolestiach, utrpení a umieraní a aby nepociťoval obavy o svojich blízkych v najkritickejších chvíľach ich života. Význam ošetrovateľstva človek pochopí až vtedy, keď sa sám ocitne v kritickom zdravotnom stave, či na nemocničnej posteli. Sestry vykonávajú svoju činnosť ustavične sa zvyšujúcim počtom spôsobov a v neustále pribúdajúcich rôznych prostrediach.

Dnes sme svedkami neľahkej situácie, keď sestry, či už v nemocničných zariadeniach, či v sociálnych zariadeniach alebo v domácom prostredí pacienta, musia čeliť enormnej fyzickej a psychickej záťaži. V nemocničných zariadeniach sú v prvej línii v kontakte s podozrivými alebo pozitívnymi na COVID-19 a tým sú vystavené riziku infekcie, dlhšej pracovnej dobe, trpia únavou. Vykonávajú ošetrovateľské intervencie a iné fyzicky náročné úlohy, často vrátane dezinfekcie izieb pacientov a iných oblastí súvisiacich so zabezpečením bezpečného prostredia pacienta. V nekomfortnom ochrannom odeve, ktorý ich má ochrániť pred nákazou, ostávajú dlhšie, ako je určené, pretože nástup pandémie nás všetkých zastihol nepripravených. V tomto chaose zháňania a šetrenia ochrannými odevmi sestry napriek tomu vystupujú pokojne, systematicky, plné porozumenia, empatie a láskavosti, poskytujú pacientom profesionálnu pomoc a tiež obyčajnú ľudskú podporu. Sú to ženy a muži v snehobielych overaloch, ktorí majú rodiny, deti, priateľov a hlavne zodpovednosť. Viac ako inokedy, uvedomujúc si svoje poslanie, s plným nasadením čelia neviditeľnému nepriateľovi v snahe čo najviac pomôcť svojim pacientom pred smrtiacou hrozbou. Zase sestra v domácom sociálnom prostredí pacientov, počas pandémie COVID-19 prostredníctvom moderných informačno - komunikačných prostriedkov (mobil, SMS, e-mail, videohovor a pod.), edukuje osobu a rodinu pacienta v súvislosti s jeho zdravotným stavom, prevenciou, rehabilitáciou a poskytuje poradenstvo, lebo čas trávený pri ošetrovaní pacienta v domácom, sociálnom prostredí sa teraz odporúča obmedziť na minimum. Sestra pri starostlivosti o pacienta v domácom, sociálnom prostredí dôsledne dodržiava zásady respiračnej hygieny, používa dezinfekčné a osobné ochranné prostriedky. Pred realizáciou ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta telefonicky overuje jeho aktuálny zdravotný stav, ako aj jeho rodinných príslušníkov. Nie je toho málo! Rola sestry ošetrovateľky už tradične bola zahrnutá medzi činnosti sestier, ktoré chránia dôstojnosť človeka, a o ktorých sa často v ošetrovateľstve hovorí ako o „materinskej starostlivosti“.

K ošetrovateľstvu avšak patria aj vedomosti a cit pre všetko, čo sa týka pacientov a čo je pre nich významné. Rola ošetrovateľky je rolou ľudských vzťahov. Hlavný cieľ sestry v tejto role je prinášať poznanie o tom, čo je dôležité a poskytovať podporu človeku. Úprimný záujem je základom ošetrovateľskej praxe. Aktuálna mimoriadna situácia v celom svete odhaľuje krehkosť a zraniteľnosť človeka. Teraz je na mieste, aby sme vyjadrili svoju blízkosť a pomoc pacientom, ale aj podporu a vďaku našim sestrám a všetkým, ktorí sa podieľajú na uzdravení sveta.

Nech Boh žehná dobré diela!


Autor: Anna Murgová


« Späť