OZNAM NEDU pre ambulantných lekárov

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

   viacerí ste sa na nás obrátili ohľadom možnosti hospitalizácie pacientov počas situácie s COVID-19. Chceme Vás ubezpečiť, že aj naďalej pracujeme a poskytujeme lôžkovú starostlivosť pre Vašich pacientov aj v týchto dňoch, a v prípade že pacient potrebuje urgentnejšiu hospitalizáciu, môžete sa na nás obrátiť aj telefonicky. Pre prípad potreby máme aktuálne vytvorený špeciálny priestor aj pre okamžitý príjem pacienta, obzvlášť ak sa jedná o pacienta:

-   s rizikom rozvoja diabetickej ketoacidózy alebo hyperosmolárneho hyperglykemického stavu alebo výraznou variabilitou

-   s novozisteným DM1T

-   s dehydratáciou vyžadujúcou infúznu rehydratačnú liečbu

-   tehotnú diabetičku s neuspokojivou glykemickou kontrolou,

-   dekompenzovaného pacienta na inzulínovej pumpe a pod.

 

Príjem je potrebné dohodnúť telefonicky a u pacienta by nemal dominovať iný akútny stav, vyžadujúci špecifické umiestnenie pacienta (akútne brucho, infarkt myokardu, kolika a pod.)

 

Volajte na t.č. 044 4306 112 (spojovateľka), ktorou budete prepojený na lekára. Po 14,00 hod. volajte na číslo 044 4306 231.

 

Pacientov sa aktuálne snažíme umiestňovať na izbách samostatne a snažíme sa im poskytnúť maximálnu starostlivosť, vrátane individuálnej edukácie. Súčasne sa snažíme ich stav vyriešiť čo najskôr.

Snažíme sa však aj predchádzať potenciálnym rizikám pre pacientov ako aj pre personál.

 

Za rizikových z hľadiska rizika pre pacienta považujeme starších pacientov (> 75 rokov) a polymorbídnych pacientov (kardiak so srdcovým zlyhávaním, pacient s renálnou insuficienciou, onkologickou anamnézou, zníženou imunitou, po orgánovej transplantácii, na liečbe imunosupresívami, s respiračným ochorením, ťažším hepatálnym postihnutím a pod.). Vyžaduje sa individuálna konzultácia.

 

Za rizikových z hľadiska šírenia infekcie a rizika pre personál považujeme pacientov s prejavmi respiračného ochorenia, kašľom či zvýšenou telesnou teplotou, pacientov, ktorí boli v kontakte s nakazenou osobou, s cestovateľskou anamnézou, a pod.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo mailom aj na čísla

0444306112, 0911444616, 0907832981

alebo na mail:

martinkaemil@hotmail.com, alebo dokusovas@yahoo.com

s pozdravom

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD  


« Späť