Tehotenstvo diabetičiek, infekcia SARS-CoV-2 a ochorenie COVID-19

pozri tiež: Covid-19 základné informácie pre pacienta http://sdia.sk/o-nas-aktuality/52/covid-19-zakladne-informacie-pre-pacienta/ 

pozri tiež: Odporúčania pacientom s diabetes mellitus v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 http://sdia.sk/o-nas-aktuality/54/odporucania-pacientom-s-diabetes-mellitus-v-suvislosti-s-pandemiou-ochorenia-covid-19-2/

Prevažná väčšina tehotných žien s infekciou SARS-CoV-2, ochorením známym ako COVID-19, má mierne alebo stredne ťažké príznaky, ktoré sú podobné prechladnutiu alebo chrípke. V klinickom obraze u nich dominujú najmä kašeľ, zvýšená teplota a dýchavičnosť. Komplikáciou ochorenia COVID-19 býva zápal pľúc, čiže pneumónia, ktorá typicky ťažko postihuje hlavne starších ľudí a pacientov s oslabenou imunitou, onkologickým ochorením, či s pľúcnym postihnutím. Hoci sú údaje od tehotných žien s COVID-19 pneumóniou limitované, doterajšie skúsenosti svedčia skôr o tom, že tehotenstvo a pôrod nezhoršujú jej priebeh, ktorý býva zväčša mierny. Aj keď im nie sú podávané špeciálne antivírusové lieky ich zotavovanie prebieha spravidla úspešne. (Liu D, Li L, Wu X et al. Pregnancy and Perinatal Outcomes of Women With Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A Preliminary Analysis. Am J Roentgenol. 2020 Mar 18:1-6. doi: 10.2214/AJR.20.23072.) Priebeh COVID-19 ochorenia u tehotných diabetičiek nie je doposiaľ detailne známy, no experti sa zhodujú v tom, že starostlivosť o všetky tehotné ženy s COVID-19 pneumóniou patrí do rúk tímu špecialistov z niekoľkých odborností a do zdravotníckych zariadení toho najvyššieho typu.

Je tu potrebné tiež uviesť, že skúsenosti s chorením COVID-19 u tehotných žien sú v kontraste s priebehom iných koronavírusových infekcií z nedávnej minulosti, akými boli SARS a MERS, kde závažné dôsledky boli výrazne častejšie, zahrňujúc aj úmrtia tehotných žien. V prípade COVID-19 bol doposiaľ popísaný len jeden prípad tehotnej ženy s COVID-19 pneumóniou, ktorá si vyžadovala mechanickú pľúcnu ventiláciu po 30. týždni tehotenstva, porodila cisárskym rezom, no následne sa kompletne zotavila.

V otázke stavu plodu dodnes nemáme žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali zvýšené riziko potratu v dôsledku tejto infekcie. Pretože neexistuje dôkaz o vnútromaternicovej infekcii plodu vírusom SARS-CoV-2, v súčasnosti sa považuje za nepravdepodobné, že dochádza k negatívnemu vplyvu vírusu na jeho vnútromaternicový vývin. Hoci existujú aj správy o predčasných pôrodoch žien s COVID-19, nie je jasné, či jeho spúšťačom bola práve infekcia SARS-CoV-2 ženy.

Doteraz bol popísaný len jeden prípad možného prenosu infekcie z matky na dieťa. Názory expertov sa dnes zhodujú v tom, že prenos infekcie v tehotenstve je skôr nepravdepodobný. Štúdie, v rámci ktorých lekári a vedci odoberali vzorky plodovej vody, pupočníkovej krvi, stery z hrdla novorodencov a vzorky z materského mlieka boli všetky negatívne na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Dnes sa preto usudzuje, že prenos na novorodenca sa s najväčšou pravdepodobnosťou deje až po narodení dieťaťa.

V súčasnosti nie sú dôkazy o prenose SARS-CoV-2 infekcie prostredníctvom výlučkov pohlavných orgánov. (Favre G, Pomar L, Qi X, et al.Guidelines for pregnant women with suspected SARS-CoV-2 infection. Lancet Infect Dis 2020; published online March. http://dx.doi.org/10.1016/S 1473-3099(20)30157-2. - Supplementum.)


« Späť