Diabetická noha a jej liečba – realita a vízie

Podľa primára doc. MUDr. Emila Martinku, PhD., predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti, približne polovica z týchto pacientov už podstúpila čiastočnú amputáciu končatiny práve z dôvodu diabetickej nohy.

Na rozdiel od iných krajín Európskej únie (EÚ) počet amputácií nôh pre komplikácie diabetu na Slovensku stúpa. Nárast počtu amputácií nie je dobrý ukazovateľ kvality starostlivosti o diabetikov.

V EÚ sa udáva, že až 50% pacientov do piatich rokov od prvej amputácie umiera práve kvôli diabetickej nohe.

Rana na nohe diabetika je teda vždy veľmi závažný stav a práve preto je potrebné ba priam nutné na túto komplikáciu myslieť pri každej kontrole u diabetológa. Systém kontrol nôh u diabetológov nie je dostatočný. Ako vieme zo skúseností cukrovkárov, mnohokrát sa lekár pacientovi detailne na nohu nepozrie a pacient, ktorý trpí periférnou neuropatiou zasa nevie, že ranu na dolnej končatine má. Necíti bolesť a nevie, že chodidlo alebo členok má poranený, odretý, zapálený, infikovaný.

V prípade bakteriálnej infekcie rany hrozí jej postupné rozšírenie cez podkožie, šľachy až po masívnu infekciu tkaniva, ktorá končí odumretím kože a podkožia, čiže vedie k nekróze.

Práve nekróza je ďalšou vodou na mlyn a ňou môže dosiahnuť rana u diabetika masívne rozmery, ktoré sa nedajú liečiť inak, než chirurgickým odstránením. Chirurgické odstránenie infikovaného tkaniva alebo nekrózy veľkého rozsahu nazývame amputácia.

Kaskáda vedúca k amputácii dolnej časti končatiny sa teda spúšťa banálnym poškodením kože, infekciou a jej rozšírením do kostí (osteomyelitída).

Ako tomuto nebezpečnému stavu u diabetikov predchádzať?

prevenciou – ide o odľahčovanie najviac ohrozených častí nôh výberom správnej obuvi, tzv. off – loading,

pravidelnou kontrolou nôh – samokontrolou, napr. pomocou zrkadielka, príbuznými, zdravotníkom,

ošetrovaním kože dolných končatín vhodnými prípravkami, ktoré zlepšujú odolnosť kože proti mechanickému poškodeniu,

návštevou lekára a odbornými ošetreniami kože aj už pri minimálnom poškodení.

Chýbajúce špecializované pracoviská – podiatrické ambulancie

V susednej Českej republike majú diabetici systém špecializovaných ambulancií na liečbu a starostlivosť o diabetickú nohu.

PODIATRIA ako samostatný odbor? Na Slovensku takáto sieť ambulancií chýba. Záslužnú činnosť vykonáva NEDÚ v Ľubochni pod vedením primára doc. MUDr. Emila Martinku, PhD. a na Liptove pani Mgr. Mária Škáchová.

Je na mieste osloviť Ministerstvo zdravotníctva SR a požiadať ich o zváženie vypracovania celoslovenského systému podiatricko – chirurgických ambulancií, v ktorých by úzko spolupracovali diabetológovia, chirurgovia, cievni chirurgovia i kožní lekári. Určite by bolo dobré, ak by podiatria existovala ako špecializovaný odbor, ktorý by sa dal študovať napríklad na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Následne by mala existovať pevná sieť ambulancií, s ktorými by museli zdravotné poisťovne uzatvoriť zmluvu, aby boli pacientom s diabetom k dispozícii vo všetkých častiach Slovenska. Ošetrovanie drobných defektov na nohách diabetikov a prevencia amputácií reálne ušetrí nielen budúce náklady na zdravotnícku starostlivosť o komplikácie diabetu, ale reálne predĺži život ľudí s cukrovkou tým, že ich diabetická noha sa do štádia amputácie vôbec nedostane.

MUDr. Bronislav Čiko

 


« Späť