Liečba cukrovky závisí od typu a štádia ochorenia. Všetkým pacientom sa odporúča najmä zmena životného štýlu, ktorá zahŕňa:

  • racionálne stravovanie – pacient s diabetom si musí správne vyberať potraviny a tiež správne odhadnúť množstvo sacharidov. Ďalším dôležitým parametrom potravy pre diabetika je glykemický index, teda rýchlosť uvoľňovania glukózy z konkrétnej potraviny.
  • pravidelná fyzická aktivita – na priaznivý efekt stačí 30-45 minút miernej fyzickej aktivity denne. Pomáha pri kontrole glykémie, ale tiež zlepšuje citlivosť organizmu na inzulín, pomáha znížiť telesnú hmotnosť i krvný tlak, zlepšuje spektrum krvných tukov a pod.  
  • úprava telesnej hmotnosti - obezita a diabetes spolu veľmi úzko súvisia. Už zníženie hmotnosti o 5 percent pomôže znížiť riziko vzniku cukrovky, ale aj kardiovaskulárnych ochorení u obéznych ľudí. Zníženie hmotnosti zlepšuje glykemickú kontrolu, upraví krvný tlak i krvné tuky.

Farmakologická liečba diabetu

Pokiaľ na úspešné zvládnutie ochorenia nestačí úprava životosprávy, musí začať pacienti užívať antidiabetické lieky v tabletách - perorálne antidiabetiká.

Hladinu glukózy upravujú antidiabetiká rôznymi spôsobmi a podľa toho ich delíme na:

  • Stimulátory sekrécie inzulínu – podporujú vylučovanie inzulínu z pankreasu
  • Liečivá zvyšujúce citlivosť na inzulín – zvyšujú schopnosť organizmu využívať inzulín, ktorý sa tvorí v pankrease
  • Inhibítory alfa-glukozidázy – spomaľujú vstrebávanie cukrov v čreve
  • Inhibítory DPP-IV – stimulujú vylučovanie inzulínu v závislosti od hodnoty cukru v krvi
  • Inhibítory spätného vychytávania glukózy – zabraňujú vstrebávaniu cukru z moču, vylučujú prebytočný cukor v krvi močom

Často sa predpisuje kombinácia viacerých liekov s rôznym účinkom. Cieľom liečby je znižovať hladinu cukru k normálnym hodnotám bez toho, aby bolo nutné dodávať telu inzulín.

Liečba inzulínom

Inzulín musia užívať všetci pacienti s diabetom 1. typu, keďže v ich tele je nedostatočná resp. chýbajúca produkcia tohoto životne dôležitého hormónu. Využíva sa tiež u diabetikov 2. typu, ktorým zmena životného štýlu a liečba perorálnymi antidiabetikami nestačí na dostatočnú kontrolu ochorenia.

Inzulín sa užíva vo forme podkožných injekcií, a to pomocou špeciálnych inzulínových pier alebo inzulínovej pumpy. Ihly sú veľmi tenké a postupne si na pichanie zvykne väčšina pacientov, dokonca aj detskí pacienti sú schopní sa veľmi rýchlo naučiť sami si ho pichať.


Odporúčané články

Bariéry v liečbe diabetes mellitus 2. typu

Bariéry v liečbe diabetes mellitus 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu je chronické ochorenie s postupným rozvojom makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych komplikácií.

Čítať viac