Cieľom dlhodobej liečby cukrovky je:

  • zabezpečiť normálny vývoj organizmu (najmä u diabetes I. typu, ktorý postihuje prevažne mladšie vekové skupiny)
  • obmedzovať príznaky nedostatočnej metabolickej rovnováhy – nadmerné močenie, únavnosť, opakujúce sa infekcie
  • zabrániť vývoju neskorších komplikácií cukrovky (poškodenie očí, nervových zakončení, obličiek a poškodenie veľkých ciev).

Odporúčané články

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 15 SJ

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 15 SJ

Stravovací režim diabetika 2.typu 1500 kcal_15SJ

Čítať viac
Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 18SJ

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 18SJ

Stravovací režim diabetika 2.typu 1900 kcal_18SJ

Čítať viac
Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 21 SJ

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 21 SJ

Stravovací režim diabetika 2.typu 1900kcal_21SJ

Čítať viac