Pacientov s diabetom neohrozuje len samotné ochorenie, ale aj množstvo nebezpečných komplikácií, ktoré ho sprevádzajú. Čím dlhšie ostáva hladina cukru v tele zvýšená, tým je nebezpečenstvo vyššie.

Medzi najzávažnejšie komplikácie cukrovky patria srdcovocievne ochorenia. Riziko výskytu, ale aj úmrtia na ne, je u diabetikov 2 až 4krát vyššie, ako u ľudí s normálnou hladinou cukru. Výrazne rastie riziko aterosklerotických komplikácií, najmä srdcového infarktu a mozgovej porážky.

Asi u desatiny diabetikov typu 2 sa časom vyvinie ochorenie obličiek, ktorého priamou príčinou je cukrovka. Najprv sa zhorší filtračná schopnosť obličiek, až postupne celkom zlyhajú. V tomto štádiu je už proces nezvratný a jedinou nádejou je hemodialýza (umelá oblička) alebo transplantácia.

Diabetes mellitus je tiež najčastejším ochorením, ktoré spôsobuje slepotu. Riziko oslepnutia je u diabetikov o 15 až 20 % vyššie, ako u nediabetikov. Známa a veľmi rozšírená je aj diabetická neuropatia (poškodenie nervov), ktorá sa vyvinie u 20 až 70 % všetkých diabetikov. Najbežnejšie bývajú postihnuté nervy dolných končatín. Miernejšie príznaky neuropatie, medzi ktoré patrí mravenčenie, brnenie či pálenie prstov na nohách, môžu neskôr vystriedať výraznejšie problémy, ako napríklad vredy predkolenia. V najhoršom prípade je nutné končatinu amputovať.

Diabetes tiež znižuje schopnosť imunitného systému bojovať proti infekciám, čo zvyšuje riziko nákazy rôznymi ochoreniami a aj ich priebeh je obyčajne u diabetikov ťažší, ako u zdravej populácie.


Odporúčané články

Je dôležité dosahovať optimálnu kontrolu cukrovky

Je dôležité dosahovať optimálnu kontrolu cukrovky

Cieľom liečby cukrovky je odstránenie príznakov cukrovky, zabrániť vzniku náhlych komplikácií a zabrániť vzniku neskorých následkov, predľžiť život a zlepšiť jeho kvalitu. Dobrá kontrola cukrovky sa spája s dlhším životom bez komplikácií cukrovky.

Čítať viac
Kardiovaskulárne dôsledky diabetes mellitus 2. typu a možnosti ich prevencie

Kardiovaskulárne dôsledky diabetes mellitus 2. typu a možnosti ich prevencie

Diabetes mellitus 2. typu skracuje dĺžku života svojim nositeľom. Pacienti s diabetes mellitus 1. typu zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia (KVO) v 35%, pacienti s diabetes mellitus 2. typu zomierajú na KVO (ICHS a ischemické cievne mozgové príhody) takmer v 75 %.

Čítať viac