Diabetes mellitus 2.typu sa vyznačuje dvoma problémami a to relatívny nedostatok inzulínu a druhý problém nedostatočný účinok inzulínu.

Vlohy k tomuto ochoreniu sa dedia, ale faktory rozhodujúce o vzniku choroby môže človek sám ovplyvniť.

      Vonkajšie ovplyvniteľné príčiny:

  • nadváha a obezita
  • fajčenie
  • nedostatok pohybu
  • nevhodné zloženie stravy
  • neprimerane veľké porcie jedla
  • stres
  • psychické problémy
  • iné

Odporúčané články

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 15 SJ

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 15 SJ

Stravovací režim diabetika 2.typu 1500 kcal_15SJ

Čítať viac
Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce

Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce

Dá sa však ovplyvniť modernou liečbou. Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov.

Čítať viac
Kardiovaskulárne dôsledky diabetes mellitus 2. typu a možnosti ich prevencie

Kardiovaskulárne dôsledky diabetes mellitus 2. typu a možnosti ich prevencie

Diabetes mellitus 2. typu skracuje dĺžku života svojim nositeľom. Pacienti s diabetes mellitus 1. typu zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia (KVO) v 35%, pacienti s diabetes mellitus 2. typu zomierajú na KVO (ICHS a ischemické cievne mozgové príhody) takmer v 75 %.

Čítať viac