Aktuality

Jedálny lístok pre diabetika

Jedálny lístok pre diabetika

Jednou z možností, ako zabrániť rozvoju cukrovky, respektíve ho spomaliť, je práve zdravá strava. Zdravé stravovanie sa začína raňajkami. Pretože zdravé raňajky pomáhajú kontrolovať apetít a cukor v krvi u dospelých aj u detí.

Čítať viac
Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce

Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce

Dá sa však ovplyvniť modernou liečbou. Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov.

Čítať viac
Nová publikácia!! Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov

Nová publikácia!! Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov

Tesne pred Vianocami sa na knižný trh dostala monografia autorského kolektívu: P.Minárik, Ľ. Fábryová, E. Blaho: Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov (2018)

Čítať viac
Cestovanie a dovolenka diabetika

Cestovanie a dovolenka diabetika

Život s cukrovkou sa dá žiť aktívne. K tomu patrí aj cestovanie. Dlhšie trvajúcu cestu je potrebná naplánovať tak, aby túžobne očakávaná dovolenka prebehla bez ťažkostí.

Čítať viac
GENERÁCIA „Z“ (DNEŠNÍ TÍNEDŽERI) V AMBULANCII DETSKÉHO DIABETOLÓGA

GENERÁCIA „Z“ (DNEŠNÍ TÍNEDŽERI) V AMBULANCII DETSKÉHO DIABETOLÓGA

Svet v ktorom žijeme sa rýchlo mení. V diabetológii zaznamenávame prudký rozvoj moderných technológií, máme nové inzulínové pumpy, nové spôsoby merania glykémií, stále novšie a lepšie druhy inzulínov. Napriek tomu je cukrovka u niektorých detí stále neuspokojivo kompenzovaná. V tomto príspevku by som Vás chcela inšpirovať k zamysleniu sa nad tým, ako sa generačne navzájom líšime. Možno nám to pomôže lepšie sa vzájomne pochopiť a efektívnejšie komunikovať. Generácie sú skupiny ľudí, ktoré vstúpili do života v rovnakom historickom období. Ich záujmy, ciele a potreby boli ovplyvnené rovnakým socio-kultúrnym prostredím.

Čítať viac
Je dôležité dosahovať optimálnu kontrolu cukrovky

Je dôležité dosahovať optimálnu kontrolu cukrovky

Cieľom liečby cukrovky je odstránenie príznakov cukrovky, zabrániť vzniku náhlych komplikácií a zabrániť vzniku neskorých následkov, predľžiť život a zlepšiť jeho kvalitu. Dobrá kontrola cukrovky sa spája s dlhším životom bez komplikácií cukrovky.

Čítať viac
Kardiovaskulárne dôsledky diabetes mellitus 2. typu a možnosti ich prevencie

Kardiovaskulárne dôsledky diabetes mellitus 2. typu a možnosti ich prevencie

Diabetes mellitus 2. typu skracuje dĺžku života svojim nositeľom. Pacienti s diabetes mellitus 1. typu zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia (KVO) v 35%, pacienti s diabetes mellitus 2. typu zomierajú na KVO (ICHS a ischemické cievne mozgové príhody) takmer v 75 %.

Čítať viac
Diabetická makroangiopatia

Diabetická makroangiopatia

Makrovaskulárne komplikácie zvyšujú výskyt kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych príhod, ako aj výskyt gangrény nôh. Pri cukrovke však dochádza k poškodeniu prakticky všetkých tkanív a orgánov tela a k poruchám funkcie viacerých orgánov súčasne.

Čítať viac
Diabetická noha a jej liečba – realita a vízie

Diabetická noha a jej liečba – realita a vízie

Syndróm diabetickej nohy alebo tzv. diabetická noha je komplikáciou cukrovky, ktorá sa týka približne 8 000 diabetikov na Slovensku.

Čítať viac