Slovenská diabetologická asociácia

Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Hlavným poslaním SDiA je podieľať sa na zlepšovaní úrovne starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a podmienok jej poskytovania. Zakladateľmi a členmi SDiA sú lekári a pacienti s diabetes mellitus, a ďalší zdravotnícki pracovníci pracujúci v odbore diabetológia a spolupracujúcich odboroch, ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života aktivizujúce sa v oblasti diabetes mellitus. SDiA spolupracuje s odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami na domácej ako aj na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií


Ambasádori projektu

Pacient a lekár musia proti chorobe bojovať spolu

Pacient a lekár musia proti chorobe bojovať spolu

Koľko beriete liekov? Stalo sa vám, že ste ich neužívali podľa odporúčania lekára? Ste ochotný znížiť svoju hmotnosť a viac sa hýbať, ak si to vyžaduje liečba vášho ochorenia? Ochota liečiť sa a dodržiavať zásady zdravého životného štýlu a správneho užívania liekov je kľúčová pre úspešnú liečbu.

Čítať viac
Len polovica diabetikov sa lieči správne

Len polovica diabetikov sa lieči správne

Diabetici liečbu zanedbávajú. Podľa prieskumu tak robí až polovica z nich. Pacienti lieky neužívajú, svojvoľne ich vysadzujú alebo ich nevedome zabudnú užiť, čo môže mať niekedy až fatálne následky.

Čítať viac
Porucha metabolizmu tukov - pravidelný spoluhráč zvyšujúci riziko srdcovocievnych a mozgovo-cievnych ochorení u diabetikov

Porucha metabolizmu tukov - pravidelný spoluhráč zvyšujúci riziko srdcovocievnych a mozgovo-cievnych ochorení u diabetikov

Ateroskleróza a jej komplikácie - ischemická choroba srdca, mozgovocievne ochorenia, ochorenia ciev dolných končatín - predstavujú dlhodobo hlavnú príčinu úmrtí ako vo vyspelých, tak aj ekonomicky rozvíjajúcich sa krajinách celého sveta. Kým na začiatku 20. storočia pripadalo srdcovocievnym ochoreniam menej než 10 % z celkovej úmrtnosti, na začiatku 21. storočia na ne zomiera každý druhý človek.

Čítať viac
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

V zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie diabetikov slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby

Čítať viac
15 - 20 Sep 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – VI. turnus

Demänovská dolina
16 - 20 Sep 2019

55. Kongres EASD

Barcelona
21 - 27 Sep 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – VII. turnus

Demänovská dolina
29 Sep - 5 Okt 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – VIII. turnus

Demänovská dolina