Slovenská diabetologická asociácia

Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Hlavným poslaním SDiA je podieľať sa na zlepšovaní úrovne starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a podmienok jej poskytovania. Zakladateľmi a členmi SDiA sú lekári a pacienti s diabetes mellitus, a ďalší zdravotnícki pracovníci pracujúci v odbore diabetológia a spolupracujúcich odboroch, ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života aktivizujúce sa v oblasti diabetes mellitus. SDiA spolupracuje s odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami na domácej ako aj na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií


Ambasádori projektu

Jedálny lístok pre diabetika

Jedálny lístok pre diabetika

Jednou z možností, ako zabrániť rozvoju cukrovky, respektíve ho spomaliť, je práve zdravá strava. Zdravé stravovanie sa začína raňajkami. Pretože zdravé raňajky pomáhajú kontrolovať apetít a cukor v krvi u dospelých aj u detí.

Čítať viac
Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce

Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce

Dá sa však ovplyvniť modernou liečbou. Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov.

Čítať viac
Nová publikácia!! Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov

Nová publikácia!! Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov

Tesne pred Vianocami sa na knižný trh dostala monografia autorského kolektívu: P.Minárik, Ľ. Fábryová, E. Blaho: Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov (2018)

Čítať viac
Cestovanie a dovolenka diabetika

Cestovanie a dovolenka diabetika

Život s cukrovkou sa dá žiť aktívne. K tomu patrí aj cestovanie. Dlhšie trvajúcu cestu je potrebná naplánovať tak, aby túžobne očakávaná dovolenka prebehla bez ťažkostí.

Čítať viac
5 - 10 Máj 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – I. turnus

Demänovská dolina
19 - 25 Máj 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – II. turnus

Demänovská dolina
25 - 31 Máj 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – III. turnus

Demänovská dolina
1 Jún 2019

XVIX. Diabetologické dni

Liptovský Mikuláš