Slovenská diabetologická asociácia

Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Hlavným poslaním SDiA je podieľať sa na zlepšovaní úrovne starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a podmienok jej poskytovania. Zakladateľmi a členmi SDiA sú lekári a pacienti s diabetes mellitus, a ďalší zdravotnícki pracovníci pracujúci v odbore diabetológia a spolupracujúcich odboroch, ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života aktivizujúce sa v oblasti diabetes mellitus. SDiA spolupracuje s odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami na domácej ako aj na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií


Ambasádori projektu

Cestovanie a dovolenka diabetika

Cestovanie a dovolenka diabetika

Život s cukrovkou sa dá žiť aktívne. K tomu patrí aj cestovanie. Dlhšie trvajúcu cestu je potrebná naplánovať tak, aby túžobne očakávaná dovolenka prebehla bez ťažkostí.

Čítať viac
GENERÁCIA „Z“ (DNEŠNÍ TÍNEDŽERI) V AMBULANCII DETSKÉHO DIABETOLÓGA

GENERÁCIA „Z“ (DNEŠNÍ TÍNEDŽERI) V AMBULANCII DETSKÉHO DIABETOLÓGA

Svet v ktorom žijeme sa rýchlo mení. V diabetológii zaznamenávame prudký rozvoj moderných technológií, máme nové inzulínové pumpy, nové spôsoby merania glykémií, stále novšie a lepšie druhy inzulínov. Napriek tomu je cukrovka u niektorých detí stále neuspokojivo kompenzovaná. V tomto príspevku by som Vás chcela inšpirovať k zamysleniu sa nad tým, ako sa generačne navzájom líšime. Možno nám to pomôže lepšie sa vzájomne pochopiť a efektívnejšie komunikovať. Generácie sú skupiny ľudí, ktoré vstúpili do života v rovnakom historickom období. Ich záujmy, ciele a potreby boli ovplyvnené rovnakým socio-kultúrnym prostredím.

Čítať viac
Je dôležité dosahovať optimálnu kontrolu cukrovky

Je dôležité dosahovať optimálnu kontrolu cukrovky

Cieľom liečby cukrovky je odstránenie príznakov cukrovky, zabrániť vzniku náhlych komplikácií a zabrániť vzniku neskorých následkov, predľžiť život a zlepšiť jeho kvalitu. Dobrá kontrola cukrovky sa spája s dlhším životom bez komplikácií cukrovky.

Čítať viac
Kardiovaskulárne dôsledky diabetes mellitus 2. typu a možnosti ich prevencie

Kardiovaskulárne dôsledky diabetes mellitus 2. typu a možnosti ich prevencie

Diabetes mellitus 2. typu skracuje dĺžku života svojim nositeľom. Pacienti s diabetes mellitus 1. typu zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia (KVO) v 35%, pacienti s diabetes mellitus 2. typu zomierajú na KVO (ICHS a ischemické cievne mozgové príhody) takmer v 75 %.

Čítať viac
5 - 10 Máj 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – I. turnus

Demänovská dolina
19 - 25 Máj 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – II. turnus

Demänovská dolina
25 - 31 Máj 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – III. turnus

Demänovská dolina
1 Jún 2019

XVIX. Diabetologické dni

Liptovský Mikuláš