Slovenská diabetologická asociácia

Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Hlavným poslaním SDiA je podieľať sa na zlepšovaní úrovne starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a podmienok jej poskytovania. Zakladateľmi a členmi SDiA sú lekári a pacienti s diabetes mellitus, a ďalší zdravotnícki pracovníci pracujúci v odbore diabetológia a spolupracujúcich odboroch, ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života aktivizujúce sa v oblasti diabetes mellitus. SDiA spolupracuje s odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami na domácej ako aj na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií


Ambasádori projektu

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 15 SJ

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 15 SJ

Stravovací režim diabetika 2.typu 1500 kcal_15SJ

Čítať viac
Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 18SJ

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 18SJ

Stravovací režim diabetika 2.typu 1900 kcal_18SJ

Čítať viac
Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 21 SJ

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 21 SJ

Stravovací režim diabetika 2.typu 1900kcal_21SJ

Čítať viac
Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 24 SJ

Príklad jedálneho lístka pre stravovanie diabetika 24 SJ

Stravovací režim diabetika 2. typu 2300 kcal_24SJ

Čítať viac
5 - 10 Máj 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – I. turnus

Demänovská dolina
19 - 25 Máj 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – II. turnus

Demänovská dolina
25 - 31 Máj 2019

Rekondičný pobyt – dospelí – III. turnus

Demänovská dolina
1 Jún 2019

XVIX. Diabetologické dni

Liptovský Mikuláš