Diagnostiku cukrovky vykonáva špecialista - diabetológ. K súčasným rutinným vyšetreniam používaným pri stanovení diagnózy patrí vyšetrenie glukózy v krvnej plazme nalačno. Lekár však môže použiť aj hodnotu glykovaného hemoglobínu alebo OGTT (orálny glukózový tolerančný test), t.j. stanovenie dvoch hodnôt krvného cukru  po vypití sladkej vody. Krvný cukor sa vyšetruje nalačno po 8 hodinovom hladovaní (voda sa smie piť) a 120 minút po vypití sladkého glukózového roztoku.


Odporúčané články

Poškodenie obličiek pri cukrovke

Poškodenie obličiek pri cukrovke

Obličky sú nevyhnutné pre zachovanie života. Pôsobia ako filter pretekajúcej krvi. Odstraňujú splodiny metabolizmu , regulujú množstvo solí a vody v organizme a udržiavajú vnútorné prostredie v rovnováhe. Obličky majú aj dôležitú úlohu pri kontrole krvného tlaku. Podieľajú sa aj na tvorbe červených krviniek.

Čítať viac