Poznáme viacero faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku cukrovky. Patria medzi ne najmä:

  • dedičnosť
  • vek
  • obezita a sedavý spôsob života
  • vysoký krvný tlak
  • nedostatok fyzickej aktivity
  • chyby v životospráve matky počas tehotenstva, nevhodná výživa dieťaťa vo včasnom období života
  • stres a/alebo depresia
  • fajčenie

 

Rizikové faktory ešte neznamenajú, že cukrovka skutočne prepukne, ale zvyšujú pravdepodobnosť, že sa to stane.