Medzi hlavné faktory, ktoré významne ovplyvňujú riziko vzniku cukrovky, patria:

 1. Dedičnosť. Genetika zohráva významnú úlohu a zdôrazňuje sa prakticky pri všetkých typoch DM.
 2. Vek. Zatiaľ čo pre diabetes 1. typu je charakteristický začiatok v detskom a mladom dospelom veku, výskyt diabetu 2. typu stúpa s vekom, najmä po 40. roku života.
 3. Nadmerný energetický príjem a konzumácia nezdravých druhov potravín. Zvýšený príjem energie a nezdravých potravín riziko diabetu významne zvyšuje. Preťažuje nároky na vylučovanie inzulínu, prispieva k poklesu citlivosti na inzulín, vedie k obezite a u predisponovaných osôb vyvoláva resp. urýchľuje začiatok ochorenia.
 4. Obezita a nedostatok fyzickej aktivity - Zo štatistík vyplýva, že viac ako 95 % novodiagnostikovaných diabetikov 2. typu zanedbáva telesnú aktivitu a vyše 87 % má nadváhu. Obezita je hlavným rizikovým faktorom rozvoja DM2, a to najmä obezita hornej časti tela alebo centrálna obezita. Fyzická aktivita má pozitívny vplyv na zvýšenie inzulínovej citlivosti a podľa výsledkov štúdií aj na vývoj DM u pacientov s prediabetom (pokles až o 58 %).
 5. Chyby v životospráve matky počas tehotenstva, nevhodná výživa dieťaťa vo včasnom období života
 6. Stres a/alebo depresia

 

Príznaky diabetu

Typickými príznakmi cukrovky 1. typu sú:

 • časté, nadmerné močenie
 • neustály smäd
 • svrbenie
 • únava, pocit vyčerpanosti, slabosť
 • pocit hladu
 • úbytok telesnej hmotnosti bez známej príčiny
 • poruchy ostrosti zraku
 • kožné alebo pohlavné infekcie a mykózy
 • plesňové ochorenie chodidiel
 • nedostatok záujmu a koncentrácie
 • pocit brnenia či pálenia v končatinách
 • pomalé hojenie rán
 • zvracanie a bolesť žalúdka

 

U diabetikov 2. typu sa však ochorenie vo svojom úvode obvykle viditeľnejšie neprejavuje alebo sa prejavuje len miernymi necharakteristickými ťažkosťami, najmä únavou, opakovanými infekciami  močových ciest či pohlavných orgánov, prípadne plesňovým postihnutím chodidiel. Cukrovka 2. typu sa často prejaví až v štádiu závažných cievnych komplikácií (poškodenie očí, obličiek,  srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, neuropatia). Preto sú veľmi dôležité preventívne vyšetrenia (tzv. skríningové programy), ktoré by mali cukrovku 2. typu a  prediabetické štádiá odhaliť čo najskôr.