ROZPIS LIMITOV ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK PRE DIABETIKOV PLATNÝ OD 1. OKTÓBRA 2019

Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov predpisuje diabetológ alebo pediatrický endokrinológ na lekársky poukaz. Diabetológ a pediatrický endokrinológ predpisuje všetky zdravotnícke pomôcky zo skupiny D (Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov) a vybrané zdravotnícke pomôcky zo skupiny A (Obväzový materiál, náplasti a zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia na aplikáciu liečiva), J (Hromadne vyrábané ortopedicko-protetické pomôcky a príslušenstvo k nim) a K (Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky). Na jeden lekársky poukaz je možné predpísať len jeden druh zdravotníckej pomôcky. Lekársky poukaz platí jeden mesiac odo dňa vystavenia. Deň vystavenia lekárskeho poukazu sa do lehoty platnosti nezapočítava. Každý lekársky poukaz v papierovej forme je potrebné na zadnej strane dvakrát podpísať. V súčasnosti je v rámci elektronického zdravotníctva možné využívať elektronický lekársky poukaz, ktorý už nie je potrebné podpísať.

Kategorizácia zdravotníckych pomôcok definuje konvenčnú inzulínovú liečbu ako podávanie inzulínu jedenkrát až dvakrát denne a intenzifikovanú inzulínovú liečbu ako podávanie inzulínu tri a viackrát denne.

 

Pre diabetikov liečených intenzifikovanou inzulínovou liečbou zdravotná poisťovňa uhrádza:

 • 1x za 5 rokov glukometer bez hlasového výstupu
 • 1x za 5 rokov glukometer s hlasovým výstupom pri nekvalifikovanej strate videnia na obe oči a neschopnosti manipulácie s glukometrom bez hlasového výstupu (indikačné obmedzenie)
 • 1x za 5 rokov lancetové pero na odber kapilárnej krvi
 • 1x za 5 rokov kontrolný roztok glukózy ku glukometru
 • 1x za 4 roky inzulínová pumpa s príslušenstvom po overení a schválení revíznym lekárom (indikačné obmedzenie)
 • 1x puzdro k inzulínovej pumpe

 

1x/1 mesiac

 • testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukometrom 75 ks
 • testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukometrom počas gravidity 100 ks
 • testovacie prúžky na stanovenie glukózy a ketónov alebo glukózy a bielkovín v moči 50 ks

 

1x/2 mesiace

 • gázové tampóny sterilné napustené alkoholom alebo stáčané tampóny nesterilné 100 ks

 

1x/4 mesiace

 • testovacie prúžky na stanovenie ketolátok z krvi u diabetikov 1. typu liečených intenzifikovanou inzulínovou liečbou alebo inzulínovou pumpou 50 ks

 

1x/1 rok

 • ihly k inzulínovým perám 300 ks
 • striekačky so zatavenou ihlou 1 200 ks
 • lancety pre lancetové pero na odber kapilárnej krvi 200 ks
 • infúzne sety k inzulínovej pumpe 120 ks
 • zásobník inzulínu k inzulínovej pumpe 100 ks

 

1x/2 roky

 • pás k inzulínovej pumpe 1 ks

 

1x/3 roky

 • inzulínové pero s možnosťou dávkovania 1 a viac IU 2 ks
 • inzulínové pero s možnosťou dávkovania 0,5 IU 2 ks

 

Pre diabetikov liečených konvenčnou inzulínovou liečbou zdravotná poisťovňa uhrádza:

 • 1x za 5 rokov glukometer bez hlasového výstupu
 • 1x za 5 rokov glukometer s hlasovým výstupom pri nekvalifikovanej strate videnia na obe oči a neschopnosti manipulácie s glukometrom bez hlasového výstupu (indikačné obmedzenie)
 • 1x za 5 rokov lancetové pero na odber kapilárnej krvi
 • 1x za 5 rokov kontrolný roztok glukózy ku glukometru

 

1x/2 mesiace

 • testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukometrom 50 ks
 • testovacie prúžky na stanovenie glukózy a ketónov alebo glukózy a bielkovín v moči 50 ks

 

1x/3 mesiace

 • gázové tampóny sterilné napustené alkoholom alebo stáčané tampóny nesterilné 100 ks

 

1x/1 rok

 • ihly k inzulínovým perám 200 ks
 • striekačky so zatavenou ihlou 800 ks
 • lancety pre lancetové pero na odber kapilárnej krvi 100 ks

 

Pre diabetikov liečených inkretínovými injekčnými mimetikami (injekčnými antidiabetikami) zdravotná poisťovňa uhrádza:

1x/4 mesiace

 • testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukometrom 50 ks

 

1x/1 rok

 • ihly k aplikácii inkretínových injekčných mimetík 200 ks

 

Pre diabetikov liečených perorálnymi antidiabetikami a diétou zdravotná poisťovňa uhrádza:

1x/3 mesiace

 • testovacie prúžky na stanovenie glukózy a ketónov alebo glukózy a bielkovín v moči 50 ks

 

1x/4 mesiace

 • testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukometrom 50 ks

 

1x/1 rok

 • lancety pre lancetové pero na odber kapilárnej krvi 100 ks

 

Pre deti do 18 rokov veku liečených intenzifikovanou inzulínovou liečbou zdravotná poisťovňa uhrádza:

 • 1x za 5 rokov glukometer bez hlasového výstupu
 • 1x za 5 rokov glukometer s hlasovým výstupom pri nekvalifikovanej strate videnia na obe oči a neschopnosti manipulácie s glukometrom bez hlasového výstupu (indikačné obmedzenie)
 • 1x za 5 rokov lancetové pero na odber kapilárnej krvi
 • 1x za 5 rokov kontrolný roztok glukózy ku glukometru
 • 1x za 4 roky inzulínová pumpa s príslušenstvom po overení a schválení revíznym lekárom (indikačné obmedzenie)
 • 1x puzdro k inzulínovej pumpe

 

1x/1 mesiac

 • testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukometrom pre deti do 10 rokov veku 150 ks
 • testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukometrom pre deti od 10 rokov do 18 rokov veku 100 ks
 • testovacie prúžky na stanovenie glukózy a ketónov alebo glukózy a bielkovín v moči 50 ks
 • gázové tampóny sterilné napustené alkoholom alebo stáčané tampóny nesterilné 100 ks

 

1x/4 mesiace

 • testovacie prúžky na stanovenie ketolátok z krvi u diabetikov 1. typu liečených intenzifikovanou inzulínovou liečbou alebo inzulínovou pumpou 50 ks

 

1x/1 rok

 • ihly k inzulínovým perám 300 ks
 • striekačky so zatavenou ihlou 1 200 ks
 • lancety pre lancetové pero na odber kapilárnej krvi 200 ks
 • infúzne sety k inzulínovej pumpe 120 ks
 • zásobník inzulínu k inzulínovej pumpe 100 ks

 

1x/2 roky

 • pás k inzulínovej pumpe 1 ks

 

1x/3 roky

 • inzulínové pero s možnosťou dávkovania 1 a viac IU 2 ks
 • inzulínové pero s možnosťou dávkovania 0,5 IU 2 ks

 

Inzulínová pumpa je predpisovaná pre diabetikov na intenzifikovanej inzulínovej liečbe, ktorí sú nedostatočne kompenzovaní aj napriek použitiu dlhodobo účinkujúceho bazálneho analógu inzulínu. Nevyhnutným kritériom na predpis inzulínovej pumpy je dôsledná edukácia, adherencia a compliancia (spolupráca) diabetika a dokumentovaný pravidelný selfmonitoring glykémií. K indikačným obmedzeniam na predpis inzulínovej pumpy patria hypoglykémie, hyperglykémie s HbA1c viac ako 8,0 % (podľa DCCT metodiky), variabilita glykémií a potreba dosiahnutia veľmi tesnej glykemickej kontroly bez rizika hypoglykémie a oscilácií glykémií.

Za hypoglykémiu sa na účel predpisu inzulínovej pumpy pokladá hypoglykémia s najmenej tromi dokumentovanými hypoglykémiami (Denník diabetika) menej ako 2,8 mmol/l za mesiac alebo viac ako jednou ťažkou hypoglykémiou v priebehu posledných troch mesiacov alebo so syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie alebo nespoznané, nedokumentované, asymptomatické hypoglykémie odhalené pomocou CGMS alebo iPro. Vhodnosť indikácie na liečbu inzulínovou pumpou akcentujú nočné hypoglykémie, nespoznané, asymptomatické hypoglykémie, hypoglykémie, ktoré vedú k výrazným kontraregulačným osciláciám a labilite, syndróm neuvedomovania si hypoglykémie, hypoglykémie pri vysokej citlivosti organizmu na zmeny dávok inzulínu, čo významne sťažuje titráciu dávok inzulínu (pri vysokej citlivosti organizmu na fyzickú aktivitu a chronických poruchách trávenia) a pri poruchách kontraregulačných mechanizmov (endokrinné poruchy).

Za hyperglykémiu sa na účel predpisu inzulínovej pumpy pokladá hyperglykémia s HbA1c viac ako 8,0 % (podľa DCCT metodiky) napriek použitiu analógu inzulínu minimálne šesť mesiacov, definovaná ako opakovaný významný vzostup glykémie väčší ako 10 mmol/l (minimálne dvakrát týždenne) pred raňajkami alebo pred večerou alebo počas noci dokumentovaný Denníkom diabetika. Efekt liečby inzulínovou pumpou musí byť potvrdený pomocou predošlého odskúšania servisnou inzulínovou pumpou.

Za variabilitu glykémií sa na účel predpisu inzulínovej pumpy pokladá variabilita glykémií aj napriek použitiu analógu inzulínu minimálne šesť mesiacov, opakované výrazné oscilácie glykémií počas dňa, ktoré presahujú rozmedzie 3,5 mmol/l - 13,0 mmol/l (minimálne jedenkrát týždenne, dva týždne po sebe alebo trikrát za mesiac) alebo variabilita bazálnych glykémií (medzidenné variácie glykémií nalačno alebo pred večerou, ktoré presahujú rozmedzie 4,0 mmol/l - 9,0 mmol/).

Potrebu dosiahnutia veľmi tesnej glykemickej kontroly bez rizika hypoglykémie a oscilácií glykémií na účel predpisu inzulínovej pumpy akcentuje gravidita, príprava na graviditu, stav po transplantácii orgánov, zvýšené mortalitné riziko (stav po kardiovaskulárnej alebo náhlej cievnej mozgovej príhode), predčasný výskyt diabetickej retinopatie, diabetickej nefropatie alebo ťažkej diabetickej neuropatie s klinickými bolestivými prejavmi alebo následkami (diabetická noha po menej ako piatich rokoch trvania diabetes mellitus alebo rýchla progresia komplikácií).

 

Glukózový senzor na kontinuálne monitorovanie glykémie z intersticiálnej tekutiny je predpisovaný v počte:

 • 40 ks pre diabetičky 1. typu počas gravidity alebo príslušný počet kusov podľa počtu týždňov do ukončenia gravidity (indikačné obmedzenie),
 • 26 ks za rok pre deti do 18 rokov s diabetes mellitus 1. typu liečené inzulínovou pumpou (indikačné obmedzenie),
 • 26 ks za rok pre diabetikov 1. typu so syndrómom neuvedomenia si hypoglykémie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom, ktorí sú indikovaní na liečbu inzulínovou pumpou s funkciou LGS (low glucose suspend) alebo PLGM (predictive low glucose management) (indikačné obmedzenie).

 

Systém k inzulínovej pumpe na prenos dát z glukózového senzora a automatickej odozvy inzulínovej pumpy je predpisovaný v počte:

 • 1 ks počas gravidity pre diabetičky 1. typu liečené inzulínovou pumpou s funkciou LGS (low glucose suspend) alebo PLGM (predictive low glucose management) (indikačné obmedzenie),
 • 1 ks za 4 roky pre deti do 18 rokov veku s diabetes mellitus 1. typu liečené inzulínovou pumpou s funkciou LGS (low glucose suspend) alebo PLGM (predictive low glucose management) (indikačné obmedzenie),
 • 1 ks za 4 roky formou príspevku zo zdravotnej poisťovne vo výške 100 EUR pre diabetikov 1. typu so syndrómom neuvedomenia si hypoglykémie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom liečených inzulínovou pumpou s funkciou LGS (low glucose suspend) alebo PLGM (predictive low glucose management) (indikačné obmedzenie).

 

Následnou požiadavkou liečby inzulínovou pumpou a glukózovým senzorom na kontinuálne monitorovanie glykémie z intersticiálnej tekutiny je sledovanie v Dia centrách pre detských diabetikov a v Dia centrách pre dospelých diabetikov minimálne počas šiestich mesiacov a potvrdené zlepšenie metabolickej kompenzácie diabetes mellitus v porovnaní s prvotnou indikáciou.

 

Dia centrá pre detských diabetikov:

 • Detské diabetologické centrum SR pri 1. detskej klinike Národného ústavu detských chorôb Bratislava (NÚDCH),
 • Klinika detí a dorastu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Košice (DFNsP),
 • Klinika detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin (UNM),
 • Detské oddelenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu Ľubochňa (NEDÚ).

 

Dia centrá pre dospelých diabetikov:

 • interná klinika a II. interná klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava - Staré Město (UNB),
 • interná klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov (UNB),
 • interná klinika Univerzitnej nemocnice Martin (UNM),
 • interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP),
 • Diabetologické oddelenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu Ľubochňa (NEDÚ).

Pre diabetikov so známkami diabetickej nohy uhrádza zdravotná poisťovňa zo skupiny J (Hromadne vyrábané ortopedicko-protetické pomôcky a príslušenstvo k nim) 1 pár sériovo vyrábanej ortopedickej obuvi s diabetickou úpravou za rok.

Na včasnú diagnostiku periférnej autonómnej neuropatie a syndrómu diabetickej nohy uhrádza zdravotná poisťovňa zo skupiny A (Obväzový materiál, náplasti a zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia na aplikáciu liečiva) diagnostickú testovaciu náplasť NeuroTest poskytovanú pri ambulantnej starostlivosti v ambulancii diabetológa jednorazovo a v prípade negatívneho testu neuropatie 1 ks za rok.

V prípade potreby uhrádza zdravotná poisťovňa zo skupiny K (Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky) pre diabetikov malé a jednoduché antidekubitné a polohovacie podušky, podložky a vankúše s dĺžkou strany 60 cm.

PhDr. Andrea Bukovská, MHA

farmaceutický laborant špecialista

edukátor diabetes mellitus

Spracované podľa Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platného od 01. 10. 2019 uverejneného na www.health.gov.sk.


« Späť