Nová publikácia!! Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov

Predstavujeme nové knihy

Peter Minárik, Ľubomíra Fábryová, Eva Blaho

Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov

Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 2018, 264s., ISBN: 978-80-8140-349-1

Tesne pred Vianocami sa na knižný trh dostala monografia autorského kolektívu: P.Minárik, Ľ. Fábryová, E. Blaho: Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov (2018)

Predložená monografia sa zaoberá veľmi dôležitou problematikou. Poruchy metabolizmu lipidov a lipoproteínov patria k najčastejšie sa vyskytujúcim metabolickým ochoreniam, sú jedným z najdôležitejších rizikových faktorov pre rozvoj komplikácií aterosklerózy. Ateroskleróza a aterotrombóza s jej komplikáciami predstavujú najzávažnejší problém súčasnosti vo všetkých industrializovaných krajinách sveta, tak aj v podmienkach Slovenska. Viac ako polovica ľudí na Slovensku zomiera na cerebro-kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú v 90 % podmienené aterosklerózou. Preto má obrovský význam o poruchách metabolizmu lipidov, o možnostiach prevencie, o možnostiach liečby nielen hovoriť, ale najmä o nich veľa vedieť. Veľmi dôležitou súčasťou liečby všetkých metabolických ochorení je diétny manažment. A treba povedať, že ako lekári, tak aj ich pacienti hľadajú a radi prijímajú pokyny a rady o diétnom stravovaní a liečebnej výžive. S touto skutočnosťou však kontrastuje fakt, že na slovenskom trhu je publikácií o diétnom stravovaní nedostatok.

Súčasťou monografie sú tri hlavné okruhy. V úvode je v prehľade rozobraná ateroskleróza ako nozologická jednotka, vyšetrenie hladín tukov, ich rozdelenie a následne odhad rizika v kontexte kardiovaskulárnych ochorení. Nasleduje rozbor a súčasné možnosti liečby, kde hrajú veľmi významnú úlohu faktory diéty a životného štýlu človeka, telesný pohyb, ale aj psychosociálne faktory a stres. Druhá časť je venovaná diéte pri prevencii a liečbe porúch metabolizmu tukov,  veľmi užitočnou časťou sú praktické tipy, rady a návody. Obzvlášť cennou súčasťou monografie je tretia časť, v ktorej sú rozpracované recepty s energetickými hodnotami na jednu porciu a návody na zostavenie stravovacieho plánu pre rizikových pacientov, čo predstavuje v prezentovanej forme výraznú pomoc v dietológii.  

 

Kniha je koncipovaná tak, aby sa čitateľ vedel rýchlo zorientovať v danej problematike, je zrozumiteľná, dobre sa číta a prináša ucelený pohľad pacientovi, ktorý je nositeľom zvýšeného kardiovaskulárneho rizika. Ale nielen jemu, ale aj každému čitateľovi, aj zdravému jedincovi, ktorý sa snaží dodržiavať zdravý životný štýl. Pomôže mu aj pri spestrení jeho jedálnička a pri výbere rozmanitosti stravy.

V závere monografie autori uvádzajú zoznam recentnej literatúry, ktorá sa dotýka uvedenej problematiky. 

V texte je použité veľké množstvo prehľadných farebných ilustrácií, obrazovej dokumentácie a tabuliek, ktoré pomáhajú čitateľovi pri orientácii v texte, ako aj v zafixovaní dôležitých údajov.

Z tohto aspektu je monografia veľmi cenná, nakoľko predstavuje sumarizáciu cenných rád pri dodržiavaní a zlepšovaní zdravého štýlu života v našej populácii.

Verím, že sa kniha stane pomôckou nielen pre pacientov a ich rodinných príslušníkov, ale aj lekárov, ktorí sa manažmentom porúch metabolizmu lipidov vo svojej klinickej praxi aktívne zaoberajú.

 

Knihu si možno objednať aj cez internetové kníhkupectvo www.raabe.sk

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc, FRCP,FACP

 

3D_cholesterol kniha Fabryova Minarik Blaho


« Späť